Citi

2019-04-24 Visu dienu

8.30 Pededzes pagastu pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Jaunlaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Ģeogrāfes, tūrisma gides A.Bindes lekcija dabā “Alūksnes muižas parks un tā dabas dārgumi”

10.00 Seminārs skolēniem, skolotājiem “Karjeras iespējas būvniecības nozarē” Alūksnes novada vidusskolā

16.00 Izglītojošs pasākums “Veselīgs uzturs vecuma grupai virs 54 gadiem” Zeltiņu tautas namā

Akcija “Aprīļa trešdienu vēlie vakari” Alūksnes Bānīša stacijā

Pasākums Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņā “Pipariņš” – “Vēl nesam Lieldienu Gaišumu sirdīs…”.

Bibliotekāra stunda skolēniem “Grāmatu meklēšana e-katalogā un www.letonika.lv” Liepnas bibliotēkā

Skip to content