Citi

2019-04-25 Visu dienu

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Alūksnes novada domes sēde

13.00 Ziemera pagasta pārvaldes un iestāžu darbinieku sanāksme

14.00 Zeltiņu pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

20.00 Filma “Blakus” Alūksnes Kultūras centrā

PII “Pūcīte” jaunākās grupas audzēkņiem nodarbība bibliotēkā “Pavasara atmoda” Jaunalūksnes bibliotēkā

Bibliotēku nedēļas pasākums: diskusija ar esošajiem un potenciālajiem apmeklētājiem “Ceļā uz pārmaiņām” Jaunlaicenes bibliotēkā

Skip to content