Citi

2020-07-06 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Ilzenes pagastu pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

Skip to content