Citi

2020-07-27 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Ilzenes pagastu pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Liepnas pagastu pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā)

Skip to content