Citi - Alūksnes novads

Citi

2020-09-10 Visu dienu

10.00 Senioru grupas apmācības datorzinībās Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos
14.00 Zemes lietu komisijas sēde

Skip to content