Citi - Alūksnes novads

Citi

2020-09-14 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde
Pēc komitejas – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme
13.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

Skip to content