Citi - Alūksnes novads

Citi

2020-09-16 Visu dienu

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
10.00 Senioru kopas “Noskaņa” tikšanās Alsviķu pagasta Karvā
Jaunalūksnes senioriem brauciens pa Ziemeļlatgali

Skip to content