Citi - Alūksnes novads

Citi

2020-09-30 Visu dienu

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā

Skip to content