Citi - Alūksnes novads

Citi

2020-10-05 Šajā dienā

5 8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos senioru grupas apmācības
10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme
13.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” ietvaros tikšanās ar bērnu grāmatu autori Aneti Felkeri Ernsta Glika AVĢ

Skip to content