Citi

2020-11-09 Visu dienu

 8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

10.00 Ziemera pagastu pārvaldesun struktūrvienību vadītāju sanāksme

Skip to content