Citi

2021-08-18 Visu dienu

9.00 Bāriņtiesas sēde (Zāle)

10.00 LU konference dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju skolotājiem (tiešsaistē)

12.30 Bērnu tiesību aizsardzības kursi izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (tiešsaistē)

18.00 Teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas sanāksme (Pilssalas estrādē)

Skip to content