Citi

2021-08-19 Visu dienu

9.00 Fizikas skolotāju seminārs (AVĢ)

10.00 Vizuālās mākslas skolotāju seminārs (Al.nov.vsk.)

11.00 Ģeogrāfijas skolotāju seminārs (AVĢ)

12.30 Bērnu tiesību aizsardzības kursi izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (tiešsaistē)

14.00 Jaunalūksnes PP un struktūrvienību darbinieku sanāksme Izglītības iestāžu apmeklējumi

Skip to content