Citi

2019-05-27 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
13.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā