Citi

2019-06-05 Visu dienu

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde apmeklētājiem 9.30

9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

16.00 Rokdarbu pulciņa “Annele” darbu izstādes “Mirklis radošuma” atklāšana Mālupes Saieta namā

16.00 “Keramikas radošās darbnīcas” Veclaicenes tautas namā

Uzņemšanas pārbaudījums reflektantiem Alūksnes Mūzikas skolā

Skip to content