Citi notikumi

2019-03-27 Visu dienu

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās – apmācības darbā ar datoru Alsviķu bibliotēkā

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Konkursa “Galvas rēķini matemātikā” Alūksnes un Apes novadu 1.-9.klašu fināls Alūksnes novada vidusskolā

12.00 Tikšanās ar dramaturģi L.Stumbri Alūksnes pilsētas bibliotēkā

12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā