Citi pasākumi

2018-08-06 Visu dienu

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)

9.00 Zeltiņu pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme (107.)