Citi pasākumi

2018-09-18 Visu dienu

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
15.00 E.Aizstrauta atmiņu krājuma “Pirmā kilometrā” (Alūksnes pilsētas bibliotēkā) prezentācija
Veclaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
Deju skolotāju seminārs (Rīgā)

Skip to content