Citi pasākumi

2018-09-18 Visu dienu

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
15.00 E.Aizstrauta atmiņu krājuma “Pirmā kilometrā” (Alūksnes pilsētas bibliotēkā) prezentācija
Veclaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
Deju skolotāju seminārs (Rīgā)