Citi pasākumi

2018-06-12 Visu dienu

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

14.30 Erudītu klubiņa nodarbība (Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā)

Eksāmens vēsturē 9. Klasei