Citi pasākumi

2018-07-07 Visu dienu

19.00 Prinduļu kaujas vietā Ziemera pagasta „Prinduļos” piemiņas brīdis
Projekta “Dots devējam atdodas” (Zeltiņi) dalībnieku tikšanās ar Apes novada bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” bērniem un jauniešiem