Citi pasākumi - Alūksnes novads

Citi pasākumi

2018-07-16 Visu dienu

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde mazā zāle

Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme mazā zāle

11.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

15.00 Zemes lietu komisijas sēde

Skip to content