Cits - Alūksnes novads

Cits

2019-08-20 Visu dienu

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Administratīvās komisijas sēde

Skip to content