Cits - Alūksnes novads

Cits

2019-08-06 Visu dienu

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Administratīvās komisijas sēde
14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Skip to content