Kultūra

2019-05-12 Visu dienu

14.00 Māmiņu dienai veltīts pasākums Jaunannas tautas namā
18.00 Bejas amatierteātra izrāde B.Jukņeviča “Ziediņš gatves galā” Malienas tautas namā

Skip to content