Kultūra

2019-06-21 Visu dienu

04.00 Tradicionālais vasaras saulgriežu pasākums “Saules saukšana” peldēšanas vietā “Vējiņš”

18.00 Saulgriežu svētku ietvaros – akcijas “Izgaismo Latviju” ugunskuru iedegšana pie Liepnas tautas nama

19.00 Trapenes KN amatierteātra “Kurmis” muzikāla izrāde “Jāņu pušķis” Zeltiņu estrādē

20.00 Sporta, kultūras, izglītības un mūžizglītības centra “Dailes” 10 gadu jubilejas koncerts “Saulgriežu nakts burvība” Ilzenes estrādē

20.00 Žīguru tautas nama amatierteātra “Virši” izrāde Danskovīte “Ontans i plāšnīki” Mālupes brīvdabas estrādē

20.30 Vasaras Saulgriežu ieskandināšana kopā ar Aizezeres muzikantiem,

22.00 zaļumballe Mārkalnes estrādē “Lakstīgalas”

21.00 Vasaras Saulgriežu godināšana pasākumā “Izgaismosim Latviju” kopā ar folkloras kopu “Putnis” Jaunlaicenes estrādes teritorijā

22.00 Atpūtas vakars ar grupu “VILX Sporta, kultūras, izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”

Skip to content