Kultūra

2019-07-20 Visu dienu

XIV Latvijas amatierteātru salidojums

11.00 Senioru kopas “Noskaņa” tikšanās Alsviķu kultūras namā

22.00 Zaļumballe Bejas estrādē “Dainas”