Kultūra

2019-12-26 Visu dienu

10.00 Pasākums Veclaicenes un Ziemera pagastu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem “Domino un Cirka kauliņa Ziemassvētku piedzīvojums” Māriņkalna tautas namā

11.00 Ziemassvētku galda spēļu turnīrs Jaunannas tautas namā

13.00 Jautrs Ziemassvētku uzvedums pagasta pirmsskolas vecuma bērniem “Domino un Cirka kauliņa Ziemassvētku piedzīvojums” Jaunlaicenes tautas namā

13.00 Senioru tikšanās Ziemassvētkos Malienas tautas namā

17.00 Marijas Naumovas Ziemassvētku koncerts “Pa īstam” Alūksnes Kultūras centrā

Skip to content