Kultūra

2020-07-26 Visu dienu

13.00 Kapusvētki Liepnas kapos

13.00 Kapusvētki Opekalna kapos

14.00 Kapusvētki Sprinduļkalna kapos

15.00 Kapusvētki Saidu kapos 

Skip to content