Kultūra

2020-10-17 Visu dienu

14.00 Liepnas tautas namā pagastu senioru tikšanās balle “Ar rudens zeltu saujā”

16.00 Pededzes tautas namā pasākums “Ak, šīs Pededzes kāzas…”, 19.30 koncerts, pēc koncerta balle “Kā senos laikos”

20.00 Māriņkalna tautas namā koncertballe, muzicēs Ēriks Budēvics un Indra Raila

Skip to content