Jaunannas pagasts - Alūksnes novads

Jaunannas pagasts

 

Jaunannas pagasta pirmsskolas obligātā izglītības vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo nokļūšana no pašvaldības teritorijā esošas dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ dzīvesvietā tiks nodrošināta ar pašvaldības transportu.

 

Informācija par transporta līdzekli: Marka: Mercedes Benz INTARIO E, valsts reģistrācijas Nr. HN 8930

Uzsāk maršrutu no “Pasakas”, Jaunannas pagasts:

Rīta maršruta kopgarums 50.0 km (Pasakas, Jaunannas pagasts – Juri, Jaunannas pagasts – Jaunanna – Rūķīši, Jaunannas pagasts – Ievedne, Jaunannas pagasts – PII „Sprīdītis” – Alūksnes novada vidusskola, Lielā Ezera iela 26 – Alūksnes novada vidusskola, Glika iela – PII „Pienenīte” – Alūksnes novada vidusskola, Kanaviņu iela –  Pasakas, Jaunannas pagasts):

Maršruta apraksts

Reisa

Pieturas nosaukums

Piezīmes

Pienākšanas un atiešanas laiks

izpildes dienas

Rīta maršruts

 

Pasakas, Jaunannas pagasts

uzsāk reisu

07:05

Katru darba dienu

Juri, Jaunannas pagasts 4.5km

iekāpj 4

07:15

Katru darba dienu

Jaunanna, Jaunannas pagasts 4.5 km

iekāpj 33

07:25

Katru darba dienu

Rūķīši, Jaunannas pagasts 3.9 km

iekāpj 3

07:35

Katru darba dienu

Ievedne, Jaunannas pagasts 2.7 km

iekāpj 1

07:40

Katru darba dienu

PII „Sprīdītis” Raiņa bulvāris 5, Alūksne 13.0 km

izkāpj 4

07:55

Katru darba dienu

Alūksnes novada vidusskola, Lielā Ezera iela 26, Alūksne 1.0 km

izkāpj 13

08:05

Katru darba dienu

Alūksnes novada vidusskola, Glika iela 0.3 km

izkāpj 11

08:10

Katru darba dienu

PII „Pienenīte” Alūksne 0.5 km

izkāpj 3

08:15

Katru darba dienu

Alūksnes novada vidusskola, Kanaviņu iela, Alūksne 2.4 km

izkāpj 10

08:20

Katru darba dienu

Pasakas, Jaunannas pagasts 17.2 km

beidz reisu

08:40

Katru darba dienu

 

Vakara maršruta kopgarums 50.0 km (Pasakas, Jaunannas pagasts – Alūksnes novada vidusskola, Lielā Ezera iela 26 – PII „Sprīdītis” – PII „Pienenīte” – Alūksnes novada vidusskola, Glika iela – Alūksnes novada vidusskola, Kanaviņu iela- Ievedne, Jaunannas pagasts – Rūķīši, Jaunannas pagasts – Jaunanna – Juri, Jaunannas pagasts –  Pasakas, Jaunannas pagasts):

Maršruta apraksts

Reisa

Pieturas

nosaukums

Piezīmes

Pienākšanas un atiešanas laiks

izpildes dienas

Vakara maršruts

 

Pasakas, Jaunannas pagasts

uzsāk reisu

15:50

Katru darba dienu

Alūksnes novada vidusskola, Lielā Ezera iela 26, Alūksne 17.1 km

iekāpj 14

16:10

Katru darba dienu

PII „Sprīdītis” Raiņa bulvāris 5, Alūksne 1.0 km

iekāpj 4

16:20

Katru darba dienu

PII „Pienenīte Alūksne 0.9 km

iekāpj 3

16:30

Katru darba dienu

Alūksnes novada vidusskola, Glika iela 0.3 km

iekāpj 11

16:40

Katru darba dienu

Alūksnes novada vidusskola, Kanaviņu iela, Alūksne 2.4 km

iekāpj 9

16:50

Katru darba dienu

Ievedne, Jaunannas pagasts 12.7 km

izkāpj 1

17:05

Katru darba dienu

Rūķīši, Jaunannas pagasts 2.7 km

izkāpj 3

17:10

Katru darba dienu

Jaunanna, Jaunannas pagasts 3.9 km

izkāpj 33

17:20

Katru darba dienu

Juri, Jaunannas pagasts 4.5km

izkāpj 4

17:30

Katru darba dienu

Pasakas, Jaunannas pagasts 4.5km

beidz reisu

17:40

Katru darba dienu

 

Skip to content