Notikumu kalendārs

Tr.Dec 1 3

Citi notikumi

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās (Alsviķu bibliotēkā)

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde (mazā zāle)

14.00-15.00 Minamā trešdiena “Domā un prāto” par Ziemassvētkiem (Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas)

15.30 Cimdu izstādes „Es adīju raibus cimdus” atklāšana (Mālupes saieta namā)

Ce.Dec 1 4

Citi notikumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

17.00 Tematiskais pasākums ciklā “Ar šodienas acīm” – “Mākslas zāģēšana Bejā” (Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā)

Pk.Dec 1 5

Citi notikumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

14.00-15.00 Radošā darbnīca “Sagaidīsim Ziemassvētkus!” (Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā bērnu literatūras nodaļā)

14.00 Ziemassvētku pasākums Jaunannas senioriem (Jaunannas tautas namā)

15.00 Četru pagastu pensionāru gada nogales svētku pēcpusdiena (Jaunlaicenes tautas namā)

18.00 Mālupes pagasta Svētku eglītes iedegšana

Se.Dec 1 6

Citi notikumi

11.00 Ziemassvētku pasākums Jaunannas, Kalncempju pirmsskolas vecuma bērniem (Jaunannas tautas namā)

11.00 Pasākums pagasta mazajiem bērniem (Mālupes saieta namā)

11.00 Rūķīšu darbnīcas – apsveikumu, Ziemassvētku rotājumu izgatavošana (Veclaicenes bibliotēkā)

13.00 “Prāta spēle gudrajiem un atjautīgajiem” bērniem (Jaunlaicenes tautas namā)

13.00 Mārkalnes pagasta mazo bērnu eglīte (Mārkalnes tautas namā)

14.00 Ziemassvētku pasākums pagasta pirmsskolas vecuma bērniem (Annas kultūras namā)

16.00 Ziemassvētku koncertuzvedums “Rūķu ciems” (Alsviķu kultūras namā)

Se.Dec 1 6

Sporta notikumi

XXVII Starptautiskais Ziemassvētku džudo turnīrs (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā sporta zālē)

Sv.Dec 1 7

Sporta notikumi

XXVII Starptautiskais Ziemassvētku džudo turnīrs (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā sporta zālē)

Sv.Dec 1 7

Citi notikumi

11.00 Jaunalūksnes pagasta pirmsskolas bērnu eglīte (Kolberģa tautas namā)

11.00 Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem (Malienas tautas namā)

11.00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem (Zeltiņu tautas namā)

13.00 Labdarības koncerts – Alsviķu kultūras nama amatierkolektīvu koncertuzvedums (Alūksnes Kultūras centrā)

14.00 Inetas Rudzītes Ziemassvētku koncerts (Mālupes saieta namā)

16.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes tautas teātris “Slieksnis” iestudējums “Augstākais bauslis” (Alūksnes Kultūras centra kamerzālē)

11.00 „Eglīte bērniem” (Pededzes tautas namā)

15.00 Ziemassvētku eglīte bērniem (Liepnas tautas namā)

17.00 Alūksnes Mūzikas skolas Ziemassvētku koncerts (Alūksnes Kultūras centrā)

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas audzēkņu koncerts (Jaunannas tautas namā)

Pk.Dec 2 2

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Būvvaldes sēde

11.00 Ziemassvētku eglīte pagasta pirmsskolas vecuma bērniem (Māriņkalna tautas namā)

12.00 Pasākums pagasta senioriem (Annas Kultūras namā)

13.00 Ziemassvētku pasākums pagasta senioriem (SKIIM centrā “Dailes”)

13.00 Alūksnes Kultūras centra skolotāju kora “Atzele” Ziemassvētku koncerts (Jaunannas tautas namā)

15.00 Mārtiņa Ruska koncerts (SKIIM centrā “Dailes”)

17.00 AKC skolotāju kora “Atzele” Ziemassvētku koncerts (Alūksnes Kultūras centrā)

18.00 Māra Balaško (elektroniskais akordeons) koncerts (Zeltiņu tautas namā)

20.00 Ziemassvētku pasākums pagasta zemniekiem, uzņēmējiem, sporta un kultūras dzīves aktīvistiem (Zeltiņu tautas namā)

22.00 Ziemassvētku balle (Alsviķu kultūras namā)

13.00 Ziemassvētku sarīkojums pagasta senioriem (Malienas tautas namā)

14.00 Ziemassvētku trīscīņa (Jaunannas tautas namā)

16.00 Ievas Kerēvicas un Sergeja Jēgera Ziemassvētku sajūtu koncerts “Debess dārzos” (Alūksnes Kultūras centrā)

Tr.Dec 2 7

Citi pasākumi

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)

9.30 Seminārs pirmsskolas izglītības iestādes skolotāju palīgiem (Pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”)

10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme (311.)

12.00 Jauno grāmatu apskats (Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā)

Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa Ziemassvētku pasākums “Svētvakara gaidās, tumsu projām raidām”

Ce.Dec 2 8

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Domes sēde (mazā zāle)

20.00 Pasākums – balle “Starp sniegpārslām…” (Liepnas tautas namā)

20.00 Jaungada balle (Pededzes tautas namā)

22.00 Vecgada balle (Kolberģa tautas namā)

Pk.Dec 2 9

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

21.00 Vecgada balle (Malienas tautas namā)

22.00 Vecgada vakara ballīte (Mārkalnes tautas namā)

22.00 Vecgada groziņballe (Māriņkalna tautas namā)

23.00 Jaungada sagaidīšanas balle (Alūksnes Kultūras centrā)

24.00 Jaungada nakts uguņošana (Alūksnē)

Skip to content