Notikumu kalendārs

< 2018 >
Novembris
Ce.Nov 0 1

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Ce.Nov 0 1

Sports

10.00 Basketbols B grupai (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)

Ce.Nov 0 1

Kultūra

14.00 Valmieras Drāmas teātra viesizrāde “Dievs. Daba. Darbs” (Alūksnes
Kultūras centrā)

17.30 Tikšanās ar grāmatu autori, pārmaiņu treneri I.Prisjolkovu (Alūksnes pilsētas bibliotēkā)

Pk.Nov 0 2

Citi pasākumi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde (205.)

10.00 Konkurss “Latviešu dzīvesziņa 7.-9.kl. skolēnu komandām (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)

10.00 Kursi deju skolotājiem (Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā)

14.00 Sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme (Alūksnes pilsētas sākumskolā)

Pk.Nov 0 2

Kultūra

19.00 Liepājas simfoniskais orķestris koncertā “Ģēnija jaunība” (Alūksnes Kultūras centrā)

Se.Nov 0 3

Kultūra

11.00 Rokdarbu darbnīca “Mana rokassprādze Latvijai” (Alūksnes Kultūras centrā)

14.00 Spēlfilma “Homo Novus” (Alsviķu kultūras namā)

17.00 Tautas deju ansambļa “Teiksma” deju uzvedums “Brīdis pirms” (Alūksnes Kultūras centrā)

19.00 “Danču vakars tautiešiem” (Jaunlaicenes tautas namā)

20.00 Alsviķu KN amatierkolektīvu koncertuzvedums “Saule brida rudzu lauku” (Malienas tautas namā)

Sv.Nov 0 4

Kultūra

13.00 Jaunannas amatierteātra “Šūpoles” izrāde B.Jukneviča “Pavasara neprāts” (Mālupes saieta namā)

Pr.Nov 0 5

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme (311.)

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)

14.30 Rudens andele (Jaunannas tautas namā)

Ot.Nov 0 6

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.30 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00) (311.)

14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Tr.Nov 0 7

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (Uzvaras 1)

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde (Uzvaras 1)

Ce.Nov 0 8

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

13.00 Zeltiņu pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

13.00 Diskusija par partizānu kustību Latvijā (Bejas Novadpētniecības centrā)

Ce.Nov 0 8

Kultūra

16.00 Tikšanās ar dzejnieci G.Sviridenkovu “Cerību šūpolēs, likteņa plaukstās…” (Alūksnes pilsētas bibliotēkā)

16.00 Cimdu adīšanas meistarklase (Mālupes saieta namā)

“Lasītprieka stunda bibliotēkā” 1. un 2.kl. (Māriņkalna bibliotēkā)

Pk.Nov 0 9

Kultūra

12.00 Praktiskās nodarbības “Svētku piespraudes” (Bejas Novadpētniecības centrā)

No 14.00 Lāčplēša dienai veltīts pasākums (Pededzes tautas namā)

19.00 Režisora V.Šoriņa komēdija “Silvija” (Alūksnes Kultūras centrā)

Jauniešu godināšanas pasākums “Iedvesmojošais jaunietis Alūksnes novadā”    

Pk.Nov 0 9

Sports

“Lāčplēša stafete” skolēnu komandām (Alūksnē)

Pk.Nov 0 9

Citi pasākumi

11.00 Ziepju gatavošanas meistarklase M.Fominas vadībā (Annas bibliotēkā)

Se.Nov 1 0

Kultūra

11.00 Praktiskās nodarbības “Svētku rotas” (SKIM centrā “Dailes”)

14.00 Svētku koncerts “Latvijai 100” (Igaunijā Rogosi muižā)

15.00 Teātra studija “HARITAS” ar M.Zālītes muzikālo poēmu “Dzīvais ūdens” (Alsviķu kultūras namā)

15.00 Jaunlaicenes amatierteātris “Jumts” ar E.Cālīša komēdiju “Mūža maize” (Mārkalnes tautas namā)

17.00 Latvijas simtgades svētku pasākums “Iedegsim sirdis Latvijai”, 22.00 balle (Māriņkalna tautas namā)

19.00 Muzikāls ceļojums “Es mīlu dzīvi skaisto” (Alūksnes Kultūras centrā)  ATCELTS          

Se.Nov 1 0

Sports

10.00 Reģionālās volejbola sacensības vīriešu komandām “Atzeles līga” (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)

Sv.Nov 1 1

Pasākumi

10.00 Piemiņas brīdis – Tēvzemes mīlestības stunda (Karvas brāļu kapos)

11.00 Erudīcijas spēles “Zelta prāti” 2.sezona (Zeltiņu bijušās pamatskolas ēkā)

No 11.00 Lāčplēša dienas svinības Alūksnē

16.30 Lāpu gājiens uz Somu karavīru Brāļu kapiem Bejā

16.30 No Mālupes pagasta pārvaldes lāpu gājiens un piemiņas brīdis Mālupes kapos

Piemiņas brīdis Zeltiņu kapos

Ilzenē svecīšu iedegšana pie mūra sienas

Pr.Nov 1 2

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde (Uzvaras 1)

Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme (Uzvaras 1)

11.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme (311.)

13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)

13.00 Tikšanās ar komponistu, mūziķi, Malienas pagasta Ērmaņu muižas saimnieku U.Prauliņu (Malienas tautas namā)

15.30 Liepnā lāpu gājiens no pagasta pārvaldes uz T. Mendes atdusas vietu Sprinduļkalna kapos

Ot.Nov 1 3

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.30 Kursi pedagogiem “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)

13.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme (311.)

14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

15.00 Lāčplēša dienai veltīta tikšanās ar Igaunijas zemessargiem (Veclaicenes tautas namā)

Tr.Nov 1 4

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30) (311.)

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (Uzvaras 1)

Tr.Nov 1 4

Kultūra

12.00 AVĢ un Al.pils. sākumskolas kolektīvu svētku koncerts “Latvija. Samīļotā.” (Alūksnes Kultūras centrā)

13.00 Lasījums ar izzinošām aktivitātēm “Ronja – laupītāja meita” (Alūksnes pilsētas bibliotēkā)

Ce.Nov 1 5

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Finanšu komitejas sēde (Uzvaras 1)

10.00 Vācu valodas novada olimpiāde (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)

13.00 Tikšanās ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dalībnieku P.Simsonu sarunā “Pilsonis un valsts” (Alūksnes muzejā)

17.00 Tikšanās ar mākslinieci, rotu dizaineri U.Mikudu ciklā “Savējie iedvesmo” (Alūksnes pilsētas bibliotēkā)

Informatīva vēstures stunda skolēniem “Mana un tava Latvija” (Bejas Novadpētniecības centrā)

Pasākums Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros “Ziemeļvalstu varoņi” (Māriņkalna bibliotēkā)

Pk.Nov 1 6

Kultūra

18.00 Latvijai–100 koncerts “Silta, jauka istabiņa”, 21.00 valsts svētku balle (Kolberģa tautas namā)

19.00 “Latvijai 100” – AKC tautas mākslas kolektīvu dižkoncerts “Ar mājas sajūtu sirdī” (Alūksnes Kultūras centrā)

19.00 Latvijas simtgades svētku sarīkojums “Te ir mana dzimtene” (Pededzes tautas namā)

19.30 Latvijas Valsts proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums “Manas saknes manā zemē”, 22.00 svētku balle (Malienas tautas namā)

Pk.Nov 1 6

Citi pasākumi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde (205.)

Se.Nov 1 7

Kultūra

No 12.00 Latvijas 100. dzimšanas dienas svinības (Alsviķu kultūras namā)

No 12.00 Latvijas Valsts jubilejai veltītie svētku pasākumi (Jaunlaicenē)

14.00 Latvijas simtgadei veltīts svinīgs pasākums kalncempiešiem (Ates muzejā)

15.00 Valsts svētku koncertuzvedums “100 mirkļi Veclaicenei” (Veclaicenes tautas namā)

18.00 Latvijas 100. dzimšanas dienai veltīts pasākums (SKIM centrā “Dailes”)

18.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums „Par Latviju es domāju šobrīd” (Jaunannas tautas namā)

19.00 Svētku koncerts “Manai Latvijai 100” (Liepnas tautas namā)

19.00 Latvijas 100. dzimšanas dienai veltīts svinīgais pasākums, 21.00 balle (Mārkalnes tautas namā)

20.00 Latvijas dzimšanas dienai veltītā izstāde „Latvju rakstu raksti” un svētku koncerts, 21.30 balle (Mālupes saieta namā)  

Sv.Nov 1 8

Kultūra

No 13.00 Latvijas simtgades svētku svinības Alūksnē

14.00 Latvijas 100. dzimšanas dienai veltīts pasākums “Uz gaismu logā” (Zeltiņu tautas namā)

14.30 Apbalvojuma “Sudraba zīle” pasniegšanas ceremonija (Alūksnes Kultūras centrā)

10.00-14.00 Radošās darbnīcas valsts svētku svinībām par godu (Alūksnes muzejā)

Ot.Nov 2 0

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.30 Veclaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Kursi pedagogiem “Emocionālā inteliģence – efektīvas komunikācijas pamats” (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)

10.30 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00) (311.)

13.00 Ziemera pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Tr.Nov 2 1

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (Uzvaras 1)

Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa pasākums “Šo pašu svētāko Tu neaizmirsti – Tu esi Latvija…”

Ce.Nov 2 2

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Alūksnes novada domes sēde (Uzvaras 1)

Ce.Nov 2 2

Kultūra

20.00 Dokumentālā filma “Baltu ciltis” (Alūksnes Kultūras centrā)

Alūksnes Mūzikas skolas muzikālā pēcpusdiena “Trīs māsas simtgades skaņās” (Ceļu pārvaldes zālē)       

Ce.Nov 2 2

Kultūra

10.00 Senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās (Alsviķu kultūras namā)

19.00 E.Cālīša komēdija “Mūža maize” Jaunlaicenes amatierteātra “Jumts” iestudējumā un A.Ūdra viencēliens “Psihotropais nams” Māriņkalna TN dramatiskā kolektīva iestudējumā (Jaunlaicenes tautas namā)          

Pk.Nov 2 3

Citi pasākumi

9.00 Būvvaldes sēde

Se.Nov 2 4

Kultūra

15.00 R.Stiebras animācijas filma visai ģimenei “Saule brauca debesīs” (Alsviķu kultūras namā)

18.00 Svētku koncerts “Latvijai – 100” (Igaunijā Misso kultūras namā)

Jauno grāmatu diena (Jaunalūksnes bibliotēkā)

Sv.Nov 2 5

Kultūra

17.00 Koncertstāsts Latvijai “Pūt, vējiņi” (Alūksnes Kultūras centrā)

Pr.Nov 2 6

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme (311.)

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)

10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme (308.)

Jauno grāmatu diena (Alūksnes pilsētas bibliotēkā)

Ot.Nov 2 7

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Tr.Nov 2 8

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (Uzvaras 1)

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30) (311.)

10.00 Konkurss “Manai valstij 100” 10.-12.kl. skolēnu komandām (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)

12.00 Senioru pēcpusdiena (Māriņkalna tautas namā)    

Ce.Nov 2 9

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes PP, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Bioloģijas novada posma olimpiāde 9.-12.kl. (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)

Kursi pedagogiem “Bērnu tiesību aizsardzība”

Ce.Nov 2 9

Sports

10.00 Tautas bumba D grupai (sporta skolā)

Ce.Nov 2 9

Kultūra

10.00 Garamantas.lv Alūksnē: latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva seminārs (Alūksnes muzejā)

Pk.Nov 3 0

Kultūra

11.00 Novadpētniecības pasākums “Tas spēks būs un paliks” Latvijas simtgadei (Annas bibliotēkā)

14.00 Erudītu klubiņš par tēmu “Kā piedzima mūsu Latvija?” (Alūksnes pilsētas bibliotēkā)

Pk.Nov 3 0

Citi pasākumi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde (205.)

Skip to content