Notikumu kalendārs

< 2018 >
Aprīlis

11.00 “Ottes Lieldienas” Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā

11.00 Lieldienu pasākumi, 13.00 Lieldienu foto orientēšanās bērniem pie Liepnas tautas nama

12.00 Pavasara Saulgrieži “Oliņ, boliņ” Jaunlaicenes tautas namā

13.00 Lieldienu zaķu skrējiens Ilzenes SKIIM centrā “Dailes”

13.00 Muzikāla Lieldienu izrāde bērniem „Otiņas un Krāsiņas Lielā diena” Jaunannas tautas namā

13.00 Trapenes amatierteātra “Kurvis” humora uzvedums “Ir dzīve – teātris” Zeltiņu tautas namā

13.00-15.00 “Zaķu izaicinājums maziem un lieliem” Zeltiņu vēstures krātuvē

14.30 Koncerts “Man ir tikai viena sirds” Ilzenes SKIIM centrā “Dailes”

15.00 Lieldienu pasākums visai ģimenei, 15.30 muzikāla Lieldienu izrāde bērniem Mālupes Saieta namā

16.00 Lieldienu aktivitātes pie pagasta šūpolēm Mārkalnē

18.00 Muzikālā Lieldienu izrāde bērniem Mārkalnes tautas namā

19.00 Grupa “Musiqq” un MC orķestris Alūksnes Kultūras centrā

19.00 Amatierteātra „Šūpoles” izrāde „Pavasara neprāts” Jaunannas tautas namā

22.00 Lieldienu balle Alsviķu kultūras namā

22.00 Atpūtas vakars Ilzenes SKIIM centrā “Dailes”

22.00 Atpūtas vakars Mārkalnes tautas namā

Pr.Apr 0 2

Sporta pasākumi

12.00 Zaķu skrējiens un Lieldienu krāsainās izdarības pie Alūksnes Kultūras centra

Ot.Apr 0 3

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00) (102.telpā)

Lieldienu aktivitātes dažāda vecuma bibliotēkas apmeklētājiem Pededzes bibliotēkā

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

Tr.Apr 0 4

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.telpā)

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30) (102.telpā)

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.telpā)

9.30 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Ce.Apr 0 5

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

9.30 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

18.30 Filma “Turpinājums” Alūksnes Kultūras centrā

Pk.Apr 0 6

Citi pasākumi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde (205.telpā)

16.00; 17.00 Vingrošanas nodarbības Mārkalnes tautas namā

18.00 Pasākums “Pie tējas tases” Māriņkalna tautas namā

Vidzemes reģiona 3. klašu olimpiādes latviešu valodā, matemātikā Valmierā

Angļu valodas skolotāju pieredzes brauciens uz Viļakas Valsts ģimnāziju

20.00 Alūksnes un Apes novadu deju kolektīvu skate Alūksnes Kultūras centrā

10.0014.00 Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums „Satiec savu meistaru 2018” Mālupes Saieta namā

15.00 Grupas “Baltie lāči” koncerts “Atvars” Alūksnes Kultūras centrā

Pr.Apr 0 9

Citi notikumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)

12.00 Rokdarbu kompozīcija “Dvēseli saules gaismai atverot” (Pededzes bibliotēkākā)

13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme (102. vai 107.)

Ot.Apr 1 0

Citi notikumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme (311.)

14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

18.00 Pasākums „Tikšanās pavasarī” (Mālupes saieta namā)

Ot.Apr 1 0

Izglītība

Diagnosticējošais laboratorijas darbs 11. klasēm fizikā, ķīmijā

Ot.Apr 1 0

Sports

10.00 Volejbola B grupai (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)

16.00-19.00 Orientēšanās sacensību “HORIZONTS” I kārta (pie Alūksnes Kultūras centra)

Tr.Apr 1 1

Citi notikumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās (Alsviķu bibliotēkā)

10.00 Senioru ikmēneša tikšanās (Jaunannas tautas namā)

10.00 Senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku tikšanās (Alsviķu kultūras namā)

11.00 Izzinošs pasākums senioriem (Kolberģa tautas namā)

Ce.Apr 1 2

Citi notikumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde (mazā zāle)

Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme (mazā zāle)

13.00 Ziemera pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

13.30 Seno amatu darbnīcā nodarbība – ieskats ādu apstrādē un iepazīšanās ar aitkopību un kazkopību kopā ar H.Forsteru (Bejas Novadpētniecības centrā)

Ce.Apr 1 2

Sports

16.30-18.30 Skriešanas seriāla „Alūksnes pavasaris” I kārta (Muižas parkā pretim Jaunajai pilij)

Ce.Apr 1 2

Kultūra

18.00 Alūksnes pilsētas sākumskolas 25.jubilejas koncerts (Alūksnes Kultūras centrā)

Pk.Apr 1 3

Kultūra

10.00 Skaļās lasīšanas sacensības reģionālais fināls (Alūksnes Kultūras centra kamerzālē)

17.30 Filma “Nameja gredzens” (Alūksnes Kultūras centrā)

11.00 “Latvijai 100” ekspozīcijas „Iemūžināts laiks – paletē stils, siluets un līnijas” atklāšana (Pededzes tautas namā)

12.00 Grāmatu svētki (Alūksnes Kultūras centrā)

Pk.Apr 1 3

Izglītība

10.00 Tehniskās jaunrades diena 5.-11. klasēm (Strautiņu pamatskolā)

Pk.Apr 1 3

Citi notikumi

13.00 Tikšanās ar A.Plukšu „Kolumbijas iespaidi” (Veclaicenes klubiņā)

Pk.Apr 1 3

Sports

16.00; 17.00 Vingrošanas nodarbības (Mārkalnes tautas namā)

Se.Apr 1 4

Kultūra

16.00 Koru sadziedāšanās koncerts “Ceļā uz Dziesmu svētkiem” (Alūksnes Kultūras centrā)

17.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra apvienības “[Ne] miers” koncerts „Gaidot pavasari” (Mārkalnes tautas namā)

20.00 “Danču vakars tautiešiem” (Jaunlaicenes tautas namā)

Se.Apr 1 4

Citi notikumi

11.00 Māla meistarklase „Daba mostas” (Veclaicenes klubiņā)

13.00 Pasākums “Ziemeri laiku lokos”: vēsturisku fotogrāfiju un materiālu izstāde, viktorīna par Ziemera pagastu (Māriņkalna tautas namā)

14.00 Kalncempju un Zeltiņu pagastu senioru pēcpusdiena (Ates muzejā)

14.30 Erudītu klubiņa nodarbība “Prāta sports” (Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā)

15.00 Radošā darbnīca „Pavasaris” (Mārkalnes Sabiedrības centrā)

Sv.Apr 1 5

Citi notikumi

11.00 Bērnu rīts (Jaunannas tautas namā)

Sv.Apr 1 5

Kultūra

17.00 “Autobuss debesīs”, “Sinfonietta Rīga” koncerts (Alūksnes Kultūras centrā)

Se.Apr 2 1

Kultūra

11.00 Pavasara ieskaņu koncerts „Mazie cāļi draudzējas” (Jaunannas Tautas namā)
14.00 Bērnu un jauniešu mūsdienu deju draudzības festivāls “Mēs vienoti savā Latvijā” (Kolberģa tautas namā)
18.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis” ar komēdiju “Pidžama sešiem” (Malienas tautas namā)
19.00 Mākslas filma “Nameja gredzens” (Alsviķu kultūras namā)

Sv.Apr 2 2

Citi pasākumi

12.00 Komandu spēle “Prāta spēle gudrajiem un atjautīgajiem” (Jaunlaicenes tautas namā)
14.00 Nodarbība skolas vecuma bērniem par galda etiķeti un ģērbšanās kultūru svinīgos pasākumos (Zeltiņu tautas namā)

Sv.Apr 2 2

Citi notikumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)
10.00 Publiskās runas konkurss 11. klasēm (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)
12.00 Jauno grāmatu apskats (Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā)
13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme (102. vai 107.)
15.30 Rokdarbu pulciņa 5 gadu jubilejas izstādes “Mēs Latvijai” atklāšana (Liepnas tautas namā)

Pr.Apr 2 3

Citi notikumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)

10.00 Publiskās runas konkurss 11. klasēm (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)

12.00 Jauno grāmatu apskats (Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā)

13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme (102. vai 107.)

Pr.Apr 2 3

Kultūra

15.30 Rokdarbu pulciņa 5 gadu jubilejas izstādes “Mēs Latvijai” atklāšana (Liepnas tautas namā)

Ot.Apr 2 4

Citi notikumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

11.00 Bibliotēku nedēļā dalība Lursoft konkursā “Latvijas simtgade. Vietas” (Annas bibliotēkā)

Ot.Apr 2 4

Sports

16.00-19.00 Orientēšanās sacensību “HORIZONTS” III kārta (“ABR Zāgadi”)

Ot.Apr 2 4

Kultūra

18.00 Pavasara sadziedāšanās koncerts – Salo (Somija) senioru koris un Kolberģa tautas nama koris “Ezerlāse” (Kolberģa tautas namā)

Tr.Apr 2 5

Citi notikumi

8.30 Pededzes pagasta pārvalžu iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās (Alsviķu bibliotēkā)

Tr.Apr 2 5

Kultūra

18.30 Spēlfilma “Kriminālās ekselences fonds” (Alūksnes Kultūras centrā)

Ce.Apr 2 6

Citi notikumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Domes sēde (mazā zāle)

Ce.Apr 2 6

Sports

11.00 Pavasara kross (Apē)

16.30-18.30 Skriešanas seriāla „Alūksnes pavasaris” III kārta (Pilssalas stadionā)

Ce.Apr 2 6

Kultūra

17.00 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu pavasara koncerts (Alūksnes Kultūras centrā)

Pk.Apr 2 7

Citi notikumi

9.00 Būvvaldes sēde

10.00 Alūksnes un Apes novadu skolu direktoru seminārs (Alūksnes novada vidusskolā)

Pk.Apr 2 7

Kultūra

No 12.00 Alūksnes un Apes novadu skolēnu deju kolektīvu skate (Alūksnes Kultūras centrā)

20.00 Uz koncertu un atpūtas pasākumu aicina pašdarbības kolektīvi (SKIIM centrā “Dailes”)

Pk.Apr 2 7

Sports

16.00; 17.00 Vingrošanas nodarbības (Mārkalnes tautas namā)

Se.Apr 2 8

Citi pasākumi

 

8.45 Pulcēšanās uz Lielo Talku (pie Jaunannas tautas namā)

10.00 Pārgājiens no Kornetu muižas uz Veclaicenes muižu “Tēva dubļi sudraboti” (Veclaicene)

13.00 Cikla “Latvija 100” pasākums „Kāpsim, dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 100 kalnus” – „Meduskalns un tā apkārtnes 9 kalni” (Veclaicenē)

Se.Apr 2 8

Kultūra

16.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” izrāde “Pidžama sešiem” (Alūksnes Kultūras centra kamerzālē)

19.00 Grupas “Melo – M” Latvijas simtgades koncerttūre (Alūksnes Kultūras centrā)

19.00 Teātra vakars – Kolberģa tautas nama amatierteātra izrāde – “Par vīriešiem un kaķiem”, Alsviķu kultūras nama amatierteātra “Aplis” izrāde “Dāvana tantei” (Alsviķu kultūras namā)

19.00 Vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts “Imanta Kalniņa dziesmu vakars” (Liepnas tautas namā)

Sv.Apr 2 9

Kultūra

12.00 Alūksnes Kultūras centra dāmu deju kopas “Sidraba pavediens” un draugu kolektīvu sadancis “Tikšanās Marienburgā” (Alūksnes Kultūras centrā)

22.00 Balle (Māriņkalna tautas namā)

Pr.Apr 3 0

Citi notikumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)

10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme (311.)

13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme (102. vai 107.)

 

Pr.Apr 3 0

Kultūra

19.00 Izrāde “Optimists” (Alūksnes Kultūras centrā)

Skip to content