Notikumu kalendārs

Ot.Maijs 0 1

Sporta notikumi

16.00–19.00 Orientēšanās sacensības “HORIZONTS” (pie Alūksnes novada vidusskolas)

Tr.Maijs 0 2

Citi pasākumi

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30) (311.)

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.30 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Ce.Maijs 0 3

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

9.30 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

15.00 Rokdarbu darbnīca bērniem “Apsveikums Latvijai” (Veclaicenes bibliotēkā)

 

Ce.Maijs 0 3

Kultūras pasākumi

11.00 Baltā galdauta svētki (Annas bibliotēkā)

12.00 Baltā galdauta svētku ieskaņu pēcpusdiena (Alsviķu muižas parkā)

12.30 Alūksnes pilsētas sākumskolas Baltā galdauta svētki (Pilssalā)

15.00 Baltā galdauta svētku koncerts (Mārkalnes tautas namā)

16.00 Galdautu izstādes atklāšana, literatūras izstāde „Baltais galdauts”, sarunas pie tējas tases (Mārkalnes Sabiedrības centrā)

19.00 Pašvaldības Pagodinājumu kultūrā, sportā, izglītībā un uzņēmējdarbībā pasniegšanas ceremonija un vokālās grupas “Latvian voices” koncerts (Alūksnes Kultūras centrā)

Pk.Maijs 0 4

Kultūras pasākumi

11.00 Baltā galdauta svētki (Pededzes tautas namā)

13.00–16.00 Baltā galdauta svētki “Iepazīsti Latviju” (pie Alūksnes Kultūras centra)

11.00 Simtgades ozola stādīšana (pie Jaunannas tautas nama)

14.00 Svētku koncerts “Baltu galdautu Tev klājam” (Liepnas tautas namā)

14.00 Jaunāko latviešu filmu seansi, 17.30 akcija “Izdziedam 100.lv”, 19.00 I.Kalniņa dziesmu programma “Mēs satiksimies iekšup vīdamies” Annas kultūras nama jauktā vokālā ansambļa “Tik un tā” izpildījumā (Malienas tautas namā)

15.00 Baltā galdauta svētki (Veclaicenes tautas namā)

16.00 Baltā galdauta svētki “Ilzene – mana liepziedu zeme” (Ilzenē pie estrādes)

16.00 Baltā galdauta svētki Māriņkalnā: pagasta senioru veltījums “Latvija 100” – izrāde “Trīs trakās Trīnes” (tautas namā), 17.00 Latvijas simtgades spēka un garīguma ozola stādīšana (pie tautas nama)

18.00 Dziedātāja K.Markševica, ģitārista Ā.Ozola koncerts “Visam ir savs laiks” (Zeltiņu tautas namā)

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra defile (Rīgā)

Se.Maijs 0 5

Kultūras pasākumi

13.00 “Baltā galdauta svētki Mazajam Latvietim” bērniem (Zeltiņu tautas namā)

14.00 Mūsdienu deju grupas “Drupačiņas” koncerts “Caur deju mīlam Latviju” (Kolberģa tautas namā)

17.00 Baltā galdauta svētki „Dziesmas Latvijai” (Veclaicenes tautas namā)

Pr.Maijs 0 7

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)

10.00 Zemes lietu komisijas sēde (205.)

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme (107.)

13.00 Zeltiņu pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

Ot.Maijs 0 8

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00) (311.)

13.30 Tikšanās ar Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona pirmo komandieri Ēriku Melni (Bejas novadpētniecības centrā)

14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

8.-31.05. Alūksnes bibliotēkas ceļojošā izstāde “Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona izveidošana” (Bejas movadpētniecības centrā)

Alūksnes pilsētas sākumskolas mācību dienas ārpus skolas

Tr.Maijs 0 9

Citi pasākumi

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

10.00 Alūksnes  pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)

14.00 Radošā darbnīca “Uzdāvini māmiņai!” (Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā)

Ce.Maijs 1 0

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

13.00 Ziemera pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

 

Ce.Maijs 1 0

Sporta pasākumi

16.30–18.30 Skriešanas seriāls “Alūksnes pavasaris” (Tempļakalnā)

Pk.Maijs 1 1

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

12.00 Malienas pamatskolas skolēnu Mātes dienas koncerts (Malienas tautas namā)

 

16.30 Vingrošanas nodarbības projektā „Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” (Mārkalnes tautas namā)

 

Pk.Maijs 1 1

Kultūras pasākumi

19.00 Medņevas tautas nama dramatiskā kolektīva “Savējie”  izrāde – Danskovīte “Tāva meitas” (Liepnas tautas namā)

13.00 Pededzes pamatskolas skolēnu koncerts māmiņai (Pededzes tautas namā)

16.00 Ziemeru pensionāru veltījums „Latvijai 100” izrāde “Trīs trakās Trīnes” (Veclaicenes tautas namā)

Se.Maijs 1 2

Sporta pasākumi

10.00 “Pavasara kausa” izcīņa minifutbolā (Pilssalas stadionā)

13.00 “Kāpsim, dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 100 kalnus” – Apukalns un tā apkārtnes 9 kalni (Apukalna baznīcā, Romeškalna skolā)

Sv.Maijs 1 3

Kultūras pasākumi

11.00 Alūksnes un Apes pilsētas mazo vokālistu konkurss – koncerts “Cālis 2018” (Alūksnes Kultūras centrā)

14.00 Mātes dienas uzvedums „Ūsainīša raibā diena” (Jaunannas tautas namā)

16.00 Koncertstāsts I.Ziedoņa “Dzintara pasakas” ar S.Sāres-Geržas piedalīšanos (Jaunlaicenes tautas namā)

Pr.Maijs 2 8

Citi notikumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)
10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme (311.)
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme (107.)
12.00 Jauno grāmatu apskats (Al.pils.b-kas abonementā)
Centralizētais eksāmens vēsturē 12.kl. 29

Ot.Maijs 2 9

Citi notikumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvalde  un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Alūksnes pilsētas sākumskolas sporta diena “Stipro skrējiens” (Tempļakalnā, Pilssalā)

Eksāmens svešvalodā 9. klasēm

Ot.Maijs 2 9

Sports

16.00–19.00 Orientēšanās sacensības “HORIZONTS” (Rezakā)

Tr.Maijs 3 0

Citi notikumi

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30) (102.)

10.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)

12.00 Senioru pēcpusdiena (Māriņkalna tautas nams)

14.00 Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas koncerts „Pa taciņu uz vasaru es eju…” (Jaunannas tautas nams)

18.00 Alūksnes pilsētas sākumskolas 6. klasēm noslēguma pasākums (skolā)

Eksāmens svešvalodā 9. klasēm

Ce.Maijs 3 1

Citi notikumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Alūksnes pilsētas sākumskolas mācību gada noslēguma līnija (skolā)

10.00 Alūksnes novada domes sēde (mazā zāle)

Skip to content