Notikumu kalendārs

< 2018 >
Jūnijs
Pr.
Ot.
Tr.
Ce.
Pk.
Se.
Sv.
maijs
maijs
maijs
maijs
1
 • Kultūras pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-01

  No 12.00 Projekta “Dots devējam atdodas” nodarbību cikls “Latviski, tas ir stilīgi” bērniem un jauniešiem Zeltiņu tautas namā

  14.00 Izstādes “Latvijas dievnami” atklāšana un tikšanās ar autori V.Volkovu Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā

 • Citi pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-01

  10.00 Zemes lietu komisijas sēde

  Centralizētais eksāmens ģeogrāfijā vidusskolām

2
 • Kultūras pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-02

  17.00 Bērnu svētki “Kur dzīvo laime?” Alsviķu kultūras namā

  18.00 Trešais līnijdeju grupu sadancis Mālupē „Sapnis vasaras naktī” Mālupes estrādē

  19.00 E. Cālīša komēdija “Mūža maize” Jaunlaicenes amatierteātra “Jumts” iestudējumā Jaunlaicenes tautas namā

  19.00 2. Tautas muzikantu saiets un vasaras sezonas atklāšanas pasākums Liepnas estrādē “Saidupīte”

  22.30 Jaunlaicenes brīvdabas estrādes atklāšanas balle

 • Sporta pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-02

  10.00 Alūksnes novada kausa izcīņa džudo Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas angārā

  10.00 Alūksnes novada senioru V sporta spēles Pilssalas stadionā

3
4
 • Citi pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-04

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  9.30 Zeltiņu pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

  Centralizētais eksāmens fizikā 12. klasei

5
 • Sporta pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-05

  16.00-19.00 Orientēšanās sacensības “Horizonts” Murata ezera apkārtnē

 • Citi pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-05

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  10.00 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00)

  No 12.00 Projekta “Dots devējam atdodas” nodarbību cikls “Latviski, tas ir stilīgi” bērniem un jauniešiem Zeltiņu tautas namā

  14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  Centralizētais eksāmens matemātikā 9. Klasei

6
 • Citi pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-06

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  9.30 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  10.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

  Centralizētais eksāmens ķīmijā 12. klasei

  Mākslas plenērs Jaunannā

7
 • Kultūras pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-07

  10.00 Seminārs “Kultūras mantojuma festivāli un to ietekme vietējā un reģionālā mērogā, starptautiskā pieredze un galvenie izaicinājumi” Kornetos

  Mākslas plenērs Jaunannā

 • Citi pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-07

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  9.30 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  Veclaicenes pagastā jauniešu pārgājiens „Pretī vasarai”

8
9
 • Kultūras pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-09

  22.00 Izlaiduma nakts ballīte kopā ar grupu “Olas” Pilssalas estrādē

  22.00 Zaļumballe Alsviķu estrādē, lietus gadījumā – kultūras namā

 • Sporta pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-09

  10.00 Latvijas čempionāts pludmales volejbolā II posms Pilssalas stadiona pludmales volejbola laukumos

  Spiningošanas sacensības “Eholotes.lv Alūksnes kauss” Alūksnes ezerā

10
11
 • Citi pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-11

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  10.00 Bērnu tiesību aizsardzības kursi pedagogiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  10.00 A programmas kursi pedagogiem par iekļaujošo izglītību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

12
 • Sporta pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-12

  16.00-19.00 Orientēšanās sacensības “Horizonts” (pie autobusu pieturas „Dzeņi”)

 • Citi pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-12

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

  14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  14.30 Erudītu klubiņa nodarbība (Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā)

  Eksāmens vēsturē 9. Klasei

13
 • Kultūras pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-13

  11.00 Pasākums senioriem “Dziesmas manai Latvijai” (Ilzenes pamatskolas zālē)

 • Citi pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-13

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30)

  10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde (mazā zāle)

  10.00 A programmas kursi pedagogiem par iekļaujošo izglītību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  18.00 Otrā nūjošanas nodarbība pie Mālupes Saieta nama

  Skolu direktoru pieredzes brauciens uz Daugavpils izglītības iestādēm

14
 • Kultūras pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-14

  15.00 Pēcpusdiena ar lasījumiem „Jo vakar skanēja si mažors” (J. Mauliņam – 85) Veclaicenes bibliotēkā

   

 • Citi pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-14

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  10.00 Pie Mātes tēla Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis

  10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Ezeriņu kapos

  10.00 Ziedu nolikšana pie politiski represēto ilzeniešu piemiņas zīmes Ilzenē

  13.00 Ziemera pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  Skolu direktoru pieredzes brauciens uz Daugavpils izglītības iestādēm

15
 • Citi pasākumi
  Visu dienu
  2018-06-15

  10.00 Zemes lietu komisijas sēde

  10.00 A programmas kursi par iekļaujošo izglītību” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  14.00 Pensionāru pasākums „Sanāksim kopā un iedegsim prieku…” Veclaicenes tautas namā

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
jūlijs
Skip to content