Notikumu kalendārs

< 2018 >
Jūnijs
Pk.Jun 0 1

Citi pasākumi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde

Centralizētais eksāmens ģeogrāfijā vidusskolām

No 12.00 Projekta “Dots devējam atdodas” nodarbību cikls “Latviski, tas ir stilīgi” bērniem un jauniešiem Zeltiņu tautas namā

14.00 Izstādes “Latvijas dievnami” atklāšana un tikšanās ar autori V.Volkovu Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā

Se.Jun 0 2

Sporta pasākumi

10.00 Alūksnes novada kausa izcīņa džudo Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas angārā

10.00 Alūksnes novada senioru V sporta spēles Pilssalas stadionā

17.00 Bērnu svētki “Kur dzīvo laime?” Alsviķu kultūras namā

18.00 Trešais līnijdeju grupu sadancis Mālupē „Sapnis vasaras naktī” Mālupes estrādē

19.00 E. Cālīša komēdija “Mūža maize” Jaunlaicenes amatierteātra “Jumts” iestudējumā Jaunlaicenes tautas namā

19.00 2. Tautas muzikantu saiets un vasaras sezonas atklāšanas pasākums Liepnas estrādē “Saidupīte”

22.30 Jaunlaicenes brīvdabas estrādes atklāšanas balle

Pr.Jun 0 4

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.30 Zeltiņu pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Centralizētais eksāmens fizikā 12. klasei

Ot.Jun 0 5

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00)

No 12.00 Projekta “Dots devējam atdodas” nodarbību cikls “Latviski, tas ir stilīgi” bērniem un jauniešiem Zeltiņu tautas namā

14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Centralizētais eksāmens matemātikā 9. Klasei

Ot.Jun 0 5

Sporta pasākumi

16.00-19.00 Orientēšanās sacensības “Horizonts” Murata ezera apkārtnē

Tr.Jun 0 6

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.30 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

Centralizētais eksāmens ķīmijā 12. klasei

Mākslas plenērs Jaunannā

Ce.Jun 0 7

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

9.30 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Veclaicenes pagastā jauniešu pārgājiens „Pretī vasarai”

10.00 Seminārs “Kultūras mantojuma festivāli un to ietekme vietējā un reģionālā mērogā, starptautiskā pieredze un galvenie izaicinājumi” Kornetos

Mākslas plenērs Jaunannā

22.00 Zaļumballe Mārkalnes pagasta atpūtas vietā „Lakstīgalas”

Pk.Jun 0 8

Citi pasākumi

Eksāmens ekonomikā vidusskolām

Veclaicenes pagastā jauniešu pārgājiens „Pretī vasarai”

Se.Jun 0 9

Sporta pasākumi

10.00 Latvijas čempionāts pludmales volejbolā II posms Pilssalas stadiona pludmales volejbola laukumos

Spiningošanas sacensības “Eholotes.lv Alūksnes kauss” Alūksnes ezerā

22.00 Izlaiduma nakts ballīte kopā ar grupu “Olas” Pilssalas estrādē

22.00 Zaļumballe Alsviķu estrādē, lietus gadījumā – kultūras namā

Sv.Jun 1 0

Sporta pasākumi

10.00 Latvijas čempionāts pludmales volejbolā II posms Pilssalas stadiona pludmales volejbola laukumos

Pr.Jun 1 1

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Bērnu tiesību aizsardzības kursi pedagogiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 A programmas kursi pedagogiem par iekļaujošo izglītību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Ot.Jun 1 2

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

14.30 Erudītu klubiņa nodarbība (Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā)

Eksāmens vēsturē 9. Klasei

Ot.Jun 1 2

Sporta pasākumi

16.00-19.00 Orientēšanās sacensības “Horizonts” (pie autobusu pieturas „Dzeņi”)

Tr.Jun 1 3

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30)

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde (mazā zāle)

10.00 A programmas kursi pedagogiem par iekļaujošo izglītību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

18.00 Otrā nūjošanas nodarbība pie Mālupes Saieta nama

Skolu direktoru pieredzes brauciens uz Daugavpils izglītības iestādēm

11.00 Pasākums senioriem “Dziesmas manai Latvijai” (Ilzenes pamatskolas zālē)

Ce.Jun 1 4

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Pie Mātes tēla Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis

10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Ezeriņu kapos

10.00 Ziedu nolikšana pie politiski represēto ilzeniešu piemiņas zīmes Ilzenē

13.00 Ziemera pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

Skolu direktoru pieredzes brauciens uz Daugavpils izglītības iestādēm

15.00 Pēcpusdiena ar lasījumiem „Jo vakar skanēja si mažors” (J. Mauliņam – 85) Veclaicenes bibliotēkā

 

Pk.Jun 1 5

Citi pasākumi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde

10.00 A programmas kursi par iekļaujošo izglītību” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

14.00 Pensionāru pasākums „Sanāksim kopā un iedegsim prieku…” Veclaicenes tautas namā

Se.Jun 1 6

Sporta pasākumi

Latvijas čempionāta spiningošanā no laivām II posms Alūksnes ezerā

Sv.Jun 1 7

Sporta pasākumi

Latvijas čempionāta spiningošanā no laivām II posms Alūksnes ezerā

Skip to content