Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

< 2018 >
Jūlijs
Pr.
Ot.
Tr.
Ce.
Pk.
Se.
Sv.
jūnijs
jūnijs
jūnijs
jūnijs
jūnijs
jūnijs
1
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-01

  Zeltiņos informatīvs un izklaides pasākums bērniem un jauniešiem ar viesošanos zirgu sētā “Purenes”

2
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-02

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

3
4
 • Kultūras kasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-04

  14.00 Vivantas Volkovas ceļojošās izstādes “Zvanu stāsti” atklāšana Bejas novadpētniecības centrā

 • Sporta pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-04

  9.00 Baltijas un Latvijas karavīru sporta spēles Pilssalas stadionā

 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-04

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
  9.00 Bāriņtiesas sēde
  9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  9.30 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
  10.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
  13.00 Senioru pēcpusdiena Mārkalnes estrādē “Lakstīgalas”

5
 • Sporta pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-05

  9.00 Baltijas un Latvijas karavīru sporta spēles (Pilssalas stadionā)

 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-05

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme
  9.30 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

6
7
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-07

  19.00 Prinduļu kaujas vietā Ziemera pagasta „Prinduļos” piemiņas brīdis
  Projekta “Dots devējam atdodas” (Zeltiņi) dalībnieku tikšanās ar Apes novada bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” bērniem un jauniešiem

8
9
10
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-10

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

  10.00 Administratīvās komisijas sēde

  14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

11
 • Kultūras pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-11

  11.00 Pasākums bērniem “Izzini Latviju” Māriņkalna tautas namā

 • Citi pasākumi
  16:21
  2018-07-11

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

  10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

12
 • Kultūras pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-12

  10.00 Senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku tikšanās Alsviķu kultūras namā

  14.00 Vēsmas Kokles-Līviņas jaunās grāmatas “Alūksne mana, Latvija mana” prezentācija Bejas novadpētniecības centrā

  16.00 Tekstilmākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres personālizstādes “Senās mežģīnes” atklāšana un tikšanās ar mākslinieci Alūksnes muzejā

 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-12

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  14.00 Radošās darbnīcas bērniem „Mazās saimnieces” Veclaicenes bibliotēkā

   

13
14
 • Sporta pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-14

  11.00 „Livonijas kauss” apvidus loka šaušanā sporta centrā “Mežinieki”

  12.00 Eiropas un Latvijas čempionāts ūdens motosportā Alūksnes ezerā

  15.00 Sporta diena visai ģimenei ar sportiskām un atraktīvām izdarībām Strautiņos

 • Kultūras pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-14

  16.30 Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas 30 gadu jubilejas salidojums „Krāsainie sapņi”

  22.00 Atpūtas pasākums kopā ar Latvijas Radio 2 DJ Aivi Pilssalas estrādē

  22.00 Zaļumballe ar grupu “Putukvass” Alsviķu estrādē, lietus gadījumā – kultūras namā

15
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-15

  Projekta “Dots devējam atdodas” (Zeltiņi) dalībnieku viesošanās Valkas novada ģimenes atbalsta centrā “Saulīte”

 • Sporta pasākumi
  16:29
  2018-07-15

  11.00 „Livonijas kauss” apvidus loka šaušanā sporta centrā “Mežinieki”

  12.00 Eiropas un Latvijas čempionāts ūdens motosportā Alūksnes ezerā

16
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-16

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde mazā zāle

  Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme mazā zāle

  11.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

  13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  15.00 Zemes lietu komisijas sēde

17
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-17

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  14.00 „Caur J. Prangeļa diapozitīviem ieskatīsimies Veclaicenes vakardienā” Veclaicenes klubiņā

  Veclaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

18
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-18

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  10.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

  11.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības ceļojošās izstādes “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” atklāšana Alūksnes Kultūras centrā

  Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 21. saiets – konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi” Alūksnes Kultūras centrā

19
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-19

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  10.00 Finanšu komitejas sēde

  14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 21. saiets – konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi” Alūksnes Kultūras centrā

20
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-20

  9.00 Būvvaldes sēde

  18.00 Animācijas filma bērniem “Kukaiņu slepenā dzīve” Alsviķu kultūras namā

21
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-21

  12.00 Radošā darbnīca ar Dainu Bindi Bejas novadpētniecības centrā

  20.00 Jaunannā uz plosta Pededzes upē (upes augšpusē pie tilta) muzicē Zane Junkuna un Māris Rozenfelds           

 • Sporta pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-21

  10.00 “Stipro skrējiens Ilzenē” apvidus šķēršļu skrējiens “Melnupes kauss”

22
23
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-23

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

24
25
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-25

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

  10.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

26
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-26

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  10.00 Alūksnes novada domes sēde (mazā zāle)

27
28
 • Kultūras pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-28

  11.00 II Vispasaules Malēniešu svētki Jaunlaicenē

  19.00 Teātra izrāde Annas kultūras namā

  Liepnas pagasta svētki ar makšķerēšanu, sporta aktivitātēm, 19.00 braucamrīku parāde, 22.00 balle estrādē

  20.00 Brāļu Puncuļu koncerts, 22.00 zaļumballe Mālupes estrādē

 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-28

  16.00 Kapusvētki Ezeriņu kapos

  12.00 Kapusvētki Mālupes kapos

  14.00 Kūdupes kapos kapusvētki

  15.00 Svētbrīdis “Piemineklim Annas pagasta kritušajiem karavīriem Latvijas atbrīvošanas cīņās – 85” Ezeriņu kapos

   

 • Sporta pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-28

  11.00 Skriešanas seriāla „Mizojam, ka prieks” 3. posms Zeltiņos

29
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-29

  13.00 Kapusvētki Opekalna kapos

  14.00 Cēsu baptistu draudzes zvanu koncerts Opekalna baznīcā

  14.00 Kapusvētki Sprinduļkalna kapsētā

  15.00 Kapusvētki Saidu kapsētā

  16.00 Kapusvētki Liepnas kapsētā

30
 • Kultūras pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-30

  Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2018-07-30

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme

  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

   

31
augusts
augusts
augusts
augusts
augusts
Skip to content