Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

< 2018 >
Septembris
Pr.Sep 1 7

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)
10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde (mazā zāle)
Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme (mazā zāle)
11.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme (107.)
13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)
Deju skolotāju seminārs (Rīgā)

Ot.Sep 1 8

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
15.00 E.Aizstrauta atmiņu krājuma “Pirmā kilometrā” (Alūksnes pilsētas bibliotēkā) prezentācija
Veclaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
Deju skolotāju seminārs (Rīgā)

Tr.Sep 1 9

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)
9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30) (102.)
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)
10.00 Senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku ikmēneša tikšanās (Alsviķu kultūras namā)

Ce.Sep 2 0

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme
10.00 Finanšu komitejas sēde (mazā zāle)
14.00 Jaunalūksnes PP darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme
14.30 Erudītu klubiņš par tēmu “Visums” (Alūksnes pilsētas bērnu literatūras nodaļā)
15.00 Literāri muzikāla pēcpusdiena “Nesaki – rudens…” (Malienas tautas nama mazajā zālē)
Futbols D grupai (Pilssalā)

Pk.Sep 2 1

Citi pasākumi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde (205.)
16.00 Alūksnes mākslinieku kopizstādes “Radošais malēnieša šūpulis” atklāšana un
tikšanās ar māksliniekiem

19.00 Rikardiona koncerts (Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē)

20.00 “Danču vakars tautiešiem” (Jaunlaicenes tautas namā)

Pasākums “Nāc manā dārziņā” (Pededzē)            

Se.Sep 2 2

Citi pasākumi

No 10.00 Miķeļdienas tirdziņš ar ražas izstādi (pie Liepnas tautas nama), 13.00 sadancis “Pīlādžu liesmās” (Liepnas tautas namā)

16.00 Svecīšu vakars Kūdupes kapos

Pr.Sep 2 4

Citi pasākumi

Pāvesta vizīte Latvijā.

Ot.Sep 2 5

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00) (102.)

10.00 Kursi “Kompetenču pieeja mācību saturā” PII pedagogiem (Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā)

Jauno grāmatu diena (Alūksnes pilsētas bibliotēkaskas abonementā)     

Tr.Sep 2 6

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)

13.00 Senioru “Rudens garšu pēcpusdiena”, Jaunalūksnes bibliotēkas konservēšanas rokasgrāmatu parāde “Gardāko recepšu laiks” (Kolberģa tautas namā)

18.30 Pašdarbības kolektīvu dalībnieku tikšanās (Mālupes saieta namā)

Ce.Sep 2 7

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Alūksnes novada domes sēde (mazā zāle)

10.00 Konference “Lietpratība pamatizglītībā”  

15.00 Lasīšanas sacensības bērniem “Ar grāmatu vasaras somā” noslēguma pasākums un čaklāko lasītāju apbalvošana (Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā)

Ce.Sep 2 7

Sporta pasākumi

10.00 Futbols C grupai (Pilssalā)

14.00 Senioru kopas dalībnieku Miķeļdienas ballīte (Malienas tautas nama mazajā zālē)

20.00 Spēlfilma “Mērijas ceļojums” (Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē)       

 

19.00 Muzikālās apvienības “Paldies, tev draugs” koncertizrāde “Ceļojošais vijolnieks” (Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē)        

Pk.Sep 2 8

Citi pasākumi

9.00 Būvvaldes sēde

No 11.00 Latvijas čempionāts vasaras biatlonā (sporta bāzē “Mežinieki”)

13.00 Senioru pēcpusdiena (Mārkalnes tautas namā)

 

Se.Sep 2 9

Citi pasākumi

11.00 Alūksnes muzejs un Alūksnes TIC aicina izzinošu aktivitāšu pasākums “Alūksnes muižas parka pērles”

18.00 Svecīšu vakars Zeltiņu kapsētā

18.00 Svecīšu vakars Mālupes kapos       

Se.Sep 2 9

Sporta pasākumi

No 11.00 Latvijas čempionāts vasaras biatlonā (sporta bāzē “Mežinieki”)

 

14.00 Jaunlaicenes amatier-teātra “Jumts” izrāde – E. Cālīša komēdija “Mūža maize” (Māriņkalna tautas namā)

15.00 Latvisko tradīciju pasākums bērniem “No Miķeļiem līdz Mārtiņiem” (pie Alūksnes Kultūras centra)

16.00 Solistu apvienības “Jubilāri” koncerts (Zeltiņu tautas namā)

Sv.Sep 3 0

Citi pasākumi

13.00 Senioru dienai veltīts pasākums (Mālupes saieta namā)

15.00 Svecīšu vakars Sprinduļkalna kapsētā

16.00 Svecīšu vakars Saidu kapsētā

17.00 Svecīšu vakars Liepnas centra kapsētā

Skip to content