Notikumu kalendārs

< 2019 >
Novembris
Pr.
Ot.
Tr.
Ce.
Pk.
Se.
Sv.
oktobris
oktobris
oktobris
oktobris
1
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-11-01

  16.30 Radošo prasmju klubiņa nodarbība “Grozu un dekoru pīšana no avīzēm” Alsviķu kultūras namā
  19.00 Valmieras Drāmas teātra viesizrāde, D.Aivss “Venēra kažokādā” Alūksnes Kultūras centrā

2
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-11-02

  13.00 Kaimiņpagastu satikšanās pēcpusdiena “Atver sirdi priekam” Kolberģa tautas namā

  18.00 Koncerts “Karavīrs gadu simtā”. Piedalās: Zemessardzes orķestris, Zemessardzes koris “Stars” Alūksnes Kultūras centrā

  18.00 Jaunannas amatierteātra “Šūpoles” izrāde, E.Vulfs “Līnis murdā” Mālupes Saieta namā

  19.00 Teātra vakars, R.Missūnes komēdijas “Šauj viņu nost!” un “Sveikas omītes!” Liepnas tautas namā

3
 • Cits
  Visu dienu
  2019-11-03

  13.00 Erudīcijas spēles “Zelta prāti” 3. sezonas 1. spēle Zeltiņu skolas zālē

4
 • Cits
  Visu dienu
  2019-11-04

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

5
 • Cits
  Visu dienu
  2019-11-05

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  14.00 Malienas pagastu pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

6
 • Cits
  Visu dienu
  2019-11-06

  9.00 Annas pagastu pārvaldes darbinieku sanāksme
  9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  9.00 Bāriņtiesas sēde
  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
  14.00 Tikšanās ar vēsturnieci A. Ievednieci, prezentācija “Nacionālo partizānu kustība Mārkalnē. Leons Rabuzis” Mārkalnes Sabiedrības centrā
  16.00 Rokdarbu pamatu apgūšanas nodarbība – tamborēšana no motīviem Mālupes Saieta namā Dabaszinātņu skolotāju pieredzes brauciens

7
 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-07

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
  9.00 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
  13.00 Zemes lietu komisijas sēde
  17.00 Vēstures stunda “Arhīvs – mūsu vēstures māja” Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā

8
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-11-08

  19.30 Malienas amatierteātra “Pakāpiens” viesizrāde, B.Jukņevičas sadzīviska luga “Pilsētnieki” Kolberģa tautas namā

 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-08

  10.00 Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programma Alūksnes novada vidusskolā
  12.00 Supervīzija pirmsskolas pedagogiem

9
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-11-09

  12.00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts Māriņkalna tautas namā
  16.00 Alūksnes senioru amatierteātris “Pagrabiņš” ar izrādi “Lielais pārpratums” Mārkalnes tautas namā
  19.00 Jaunannas amatierteātra “Šūpoles” izrāde – E.Vulfa komēdija “Līnis murdā” Zeltiņu tautas namā
  20.00 V.Griķa un grupas “Vilx” akustiskais koncerts “Es vēlos mājās pārnākt”,
  22.00 balle Malienas tautas namā
  22.00 Jautra ballīte Māriņkalna tautas namā

 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-09

  9.00 Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programma Alūksnes novada vidusskolā
  12.00 Jauniešu projekta “Izzini sevi, lai mācītos!” ietvaros praktisko un izzinošo nodarbību cikla “Gatavojam kopā!” nodarbība Jaunannas tautas namā
  19.30 Tematisks pasākums “Tēvu zemi paturēt!”,

10
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-11-10

  16.00 Koncerts “Starp sapņu miljoniem” Alūksnes Kultūras centrā

11
 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-11

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  10.00 Administratīvās komisijas sēde 
  10.00 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Svētki Ziemeļvalstīs” ietvaros Alūksnes pilsētas bibliotēkā bērnu literatūras nodaļā
  12.00 Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa pasākums “Par tevi, par mani, par Latviju”
  14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

12
13
 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-13

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
  9.00 Bāriņtiesas sēde
  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde apmeklētājiem
  9.30 Uzvaras 1, 2.stāvā
  10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde Uzvaras ielā 1

14
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-11-14

  19.00 “Trio Angelicus” koncerts “Latvijas dvēseles dziesmas” Alūksnes Kultūras centrā

 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-14

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
  9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme
  10.00 Vācu valodas valsts olimpiādes novadu kārta 10.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
  14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

15
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-11-15

  14.00 Koncerts “Mana tautas dziesma” Alūksnes Kultūras centrā
  16.30 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas mācību zīmējumu izstādes atklāšana Alūksnes Mākslas skolas zālē
  19.00 Tikšanās ar novadnieku – Latvijas armijas pārstāvi Ilzenes bibliotēkā
  19.00 Jaunalūksnes pagasta amatiermākslas kolektīvu koncerts “Mūsu Latvija mūžības grāmatā savu vēsturi raksta”,
  21.00 svētku balle Kolberģa tautas namā
  19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums “Tiec, kur zeme skaistākā…” Pededzes tautas namā

16
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-11-16

  16 12.00 Tikšanās ar mākslinieci A.Slišāni, Kalncempju pagasta jaundzimušo sveikšana Ates muzejā
  13.00 Latvijas 101. dzimšanas dienas svinības Annas kultūras namā
  15.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts sarīkojums “Manas Latvijas noskaņas…” Alsviķu kultūras namā
  17.00 Valsts svētkiem veltīts koncerts “Apmīļo, saulīte, savu zemīti” Liepnas tautas namā
  17.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltīts svētku pasākums “Ar cieņu Latvijai, Veclaicenei” Veclaicenes tautas namā
  18.00 Svētku koncertuzvedums “Sirdspuksti” Alūksnes Kultūras centrā
  18.00 Latvijas Valsts svētkiem veltīts koncerts “Bet mīlestībā ir saknes…” Jaunannas tautas namā
  18.30 Valsts svētku svinīgā uzruna un jaundzimušo sumināšana,
  19.00 “Zaļā galma kapelas” koncerts,
  21.00 balle Mārkalnes tautas namā
  22.00 Svētku ieskaņu atpūtas vakars ar grupu “Putukvass” Alsviķu kultūras namā

17
18
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-11-18

  10.00-14.00 Jaunas izglītojošas spēles izstādē “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām”, ekspozīciju apmeklējums bez maksas Alūksnes muzejā
  14.00 Annas jauktā vokālā ansambļa “Tik un tā” sniegumā Imanta Kalniņa dziesmu programma “Mēs satiksimies iekšup vīdamies” Zeltiņu tautas namā
  15.00 Latvijas 101.dzimšanas dienas svinības “Es Latvijai”: Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” pasniegšana, Zemessardzes 51. kājnieku bataljona vīru ansambļa “Dobeles zemessargi” muzikāls sveiciens Alūksnes Kultūras centrā  
  16.00 Svētku koncerts “Skani Latvijai” Ilzenes Sporta, kultūras, izglītības un mūžiglītības centrā “Dailes”

19
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-11-19

  16.00 Tikšanās ar mākslinieku K.Brekti un izstādes “Monster” idejas autori A.Petri Alūksnes muzejā

 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-19

  9.00 Ilzenes pagastu paŗvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde Uzvaras ielā 1 Pēc sēdes– pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

20
 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-20

  9.00 Bāriņtiesas sēde
  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotekā
  10.00 Senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās Alsviķu kultūras namā

21
 • Sports
  Visu dienu
  2019-11-21

  10.00 Basketbols B grupai Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā

 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-21

  21 9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
  10.00 Finanšu komitejas sēde Uzvaras ielā 1
  13.00 Zemes lietu komisijas sēde 
  17.00 Tikšanās ciklā “Savējie iedvesmo!”Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā Pasākums “Ienāc spēļu pasaulē-spēļu diena” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
  Tematiska pēcpusdiena bibliotēkas lasītājiem “Grāmatas – mani labākie draugi” Jaunalūksnes bibliotēkā

22
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-11-22

  17.00 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu muzikālā pēcpusdiena “Baroka noskaņās” Ceļu pārvaldes zālē Alūksnē
  19.00 V.Mitrohins un draugu orķestris ar koncertprogrammu “Lai iet” Alūksnes Kultūras centrā
  19.00 Spēlfilma “Dvēseļu putenis” Malienas tautas namā

 • Sports
  Visu dienu
  2019-11-22

  10.00 Atzeles līgas spēles volejbolā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē

 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-22

  9.30 Seminārs praktikums 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājām Apē

23
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-11-23

  23 17.00 Filma “Dvēseļu putenis” Alsviķu kultūras namā
  17.00 Koncertkompānijas “SOLIARIS” (Lietuva) cirka – teātra izrāde “Pasakainā planēta” Mālupes Saieta namā
  Amatierteātru skate Alūksnes Kultūras centrā

24
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-11-24

  24 16.00 I.Akurāteres un A.Hermaņa koncerts “Vēlēšanās” Alūksnes kultūras centrā

25
 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-25

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
  10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

26
 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-26

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  10.00 Administratīvās komisijas sēde
  10.00 Krievu valodas valsts olimpiādes novadu kārta 9.-12.klasēm. Ersnat Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
  13.00 Ziemera pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

27
 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-27

  8.30 Pededzes pagastu pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
  9.00 Bāriņtiesas sēde
  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde apmeklētājiem  pulksten 9:30 Uzvaras 1, 2.stāvā
  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
  12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā

28
 • Sports
  Visu dienu
  2019-11-28

  10.00 Tautas bumba D grupai Alūksnes Bērnu un jauniešu sporta skolā

 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-28

  9.00 Būvvaldes sēde
  9.00 Mārkalnes pagastu pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
  10.00 Domes sēde Uzvaras ielā 1
  10.00 Bioloģijas valsts olimpiādes novadu kārta 9.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

29
 • Citi
  Visu dienu
  2019-11-29

  9.30 Kursi “Psihoemocionālā inteliģence” pirmsskolas izglītības skolotājiem

30
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-11-30

  12.00 Alūksnes novada senioru atpūtas pasākums Pededzes tautas namā
  19.00 Dramatiskais kolektīvs “Troksnis” aicina uz jubilejas pasākumu “Dzīves garša” Liepnas tautas namā
  19.00 Svinīgs tematisks pasākums, 21.30 balle Mālupes Saieta namā
  20.00 Atpūtas vakars pie galdiņiem “Tikšanās vietu mainīt nedrīkst” Jaunannas tautas namā

decembris
Skip to content