Notikumu kalendārs

< 2019 >
Februāris
Pk.Feb 0 1

Citi notikumi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde
10.00 Novada matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
15.00 Sveču diena – radošās nodarbības sveču liešana Liepnas tautas namā

Pk.Feb 0 1

Kultūra

18.00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 12.klašu Žetonu vakars Alūksnes Kultūras centrā

Se.Feb 0 2

Kultūra

12.00 Senioru atpūtas pēcpusdiena Pededzes tautas namā
12.00 Alūksnes novada vidusskolas 80 gadu jubilejas pasākums
13.00 Radošās darbnīcas bērniem “Sveču balle” Alūksnes Kultūras centrā
18.00 Ģitāristu duets “BAGUE DUO” – A. Hermanis un Ē. Upenieks Alūksnes Kultūras centrā

Se.Feb 0 2

Sports

12.00 Sportiski atraktīvā pēcpusdiena “Svinam laukumam 5 gadus!”, 14.00 hokeja turnīrs Strautiņu hokeja laukumā
12.00 Tautas slēpojums “Amatnieku apļi” Ilzenē

Pr.Feb 0 4

Citi notikumi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
10.00 Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiāde Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Ot.Feb 0 5

Citi notikumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00) (Uzvaras 1)
10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Novada ķīmijas olimpiāde 9.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
14.00 Vispasaules drošāka interneta diena. Informācijpratības stunda “Drošāks internets sākas ar tevi” Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Tr.Feb 0 6

Kultūra

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
16.00 Radošā nodarbība – gobelēna tehnikas apguve Mālupes Saieta namā
Spēļu diena (Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Tr.Feb 0 6

Citi notikumi

9.00 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30) (Uzvaras 1)
10.00 Alūksnes un Apes novadu 5., 8.klasēm angļu valodas olimpiādes Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Ce.Feb 0 7

Citi notikumi

9.00 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

Pk.Feb 0 8

Citi notikumi

10.00 Alūksnes un Apes novadu vispārizglītojošo skolu direktoru sanāksme Alūksnes novada vidusskolā

Se.Feb 0 9

Kultūra

11.00 Pasākums “Februāris – sveču mēnesis” Mālupes Saieta namā
13.00 Meteņdienas svinības ar folkloristiem I. un V. Medeņiem un Rankas tautas nama folkloras kopu “Ramkas rakstīni” pie Eola tempļa Alūksnes Muižas parkā
19.00 3.Starptautiskā deju festivāla “Alūksnes ziema” ieskaņas koncerti Alūksnes Kultūras centra un Alsviķu Kultūras namā

Sv.Feb 1 0

Kultūra

11.00 Bērnu rīts Jaunannas tautas namā
13.00 3.Starptautiskā deju festivāla “Alūksnes ziema” lielkoncerts “Tik balti Alūksnes Kultūras centrā

Pr.Feb 1 1

Citi notikumi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Ot.Feb 1 2

Citi notikumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
9.30 Veclaicenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Tr.Feb 1 3

Citi notikumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde Uzvaras ielā 1
10.00 Jaunlaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
10.00 Seminārs skolēniem, skolotājiem “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē” Alūksnes novada vidusskolā

Tr.Feb 1 3

Kultūra

10.00 Senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās – galda spēļu turnīrs Alsviķu kultūras namā
10.00 Akcija “Apsveikuma kartiņa” no rokdarbu pamatu apgūšanas “Darbnīca dvēselei” Pededzes tautas namā
14.00 Radošā darbnīca “Mana mīļā sirsniņdiena” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
19.00 Ģitārists M. Auziņš koncertsērijā “Aizrautība” Alūksnes Kultūras centrā

Ce.Feb 1 4

Citi notikumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme
9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme
10.00 Pētnieciskā darba “Alūksnes vēsture 19. gs. beigas/20. gs. sākums” un izstādes “No miesta līdz pilsētai” prezentācija Alūksnes muzejā
13.00 Ziemera pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Ce.Feb 1 4

Kultūra

10.00 Radošais rīts bērniem Valentīndienas noskaņās “Radošās sirsniņas” Malienas tautas namā
13.00 Skolēnu tautas deju kolektīvu “Sadancis Pededzē”
17.00 Novada vēstures stunda “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene” kopā ar M. Bleiferti un J. Prangeli (Alūksnes pilsētas bibliotēkā)
19.00 Rikardiona un K. Šomases Mīlestības svētku koncerts Zeltiņu tautas namā
Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu koncerts PII “Pienenīte”

Pk.Feb 1 5

Citi notikumi

9.30 Seminārs pirmsskolas izglītības skolotāju palīgiem PII “Cālis”
10.00 Zemes lietu komisijas sēde
10.00 Novada matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts gimnāzijā
18.30 Erudīcijas spēles “Prāta spēles Latvijas kauss” spēle Alūksnes Kultūras centrā

Se.Feb 1 6

Kultūra

10.00 Dzimtu un māju stāsti Zeltiņu bibliotēkā
11.00 Rokdarbu darbnīca “No visas sirds” Veclaicenes bibliotēkā
13.00 un 15.00 radošās nodarbības kopā ar bērnu grāmatu ilustratori G. Muzikanti Alūksnes muzejā
15.00 Tikšanās ar novadnieci – astroloģi, dzejas autori I. Zīli un brīvmākslinieku R. Jokumu Alsviķu kultūras namā
18.00 Bejas amatierteātra pirmizrāde – B. Jukņevičas joku luga “Ziediņš gatves galā” Kolberģa tautas namā
18.00 Radošās apvienības “Krelles” koncerts “Mīlestība nekad nebeidzas”, humoršovs “Viss par blondīnēm” Jaunlaicenes tautas namā
19.00 Deju kolektīvu sadancošana “Zaķu ritmi Jaunannā”, 22.00 balle Jaunannas tautas namā
19.15 Humorpasākums “Par vīriešiem un sievietēm”, diskoballe Liepnas tautas namā

Se.Feb 1 6

Sports

10.00 Hokeja turnīrs “Winter clasic” hokeja laukumā pie Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas

Sv.Feb 1 7

Citi notikumi

13.00 Erudīcijas spēles “Zelta prāti” 2. sezonas 4. spēle Zeltiņu skolā

Sv.Feb 1 7

Kultūra

19.30 Edgara Liepiņa 90 gadu jubilejas koncerts Alūksnes Kultūras centrā

Pr.Feb 1 8

Citi notikumi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

Ot.Feb 1 9

Citi notikumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
10.00 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00)
13.00 Tautsaimniecības komitejas sēde
Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme
13.00 Sarunu pēcpusdiena “Gatavošanās sējas darbiem” Mārkalnes Sabiedrības centrā

Tr.Feb 2 0

Citi notikumi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30)

Tr.Feb 2 0

Kultūra

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
9.30 Starptautisks klašu audzinātāju forums “Iespējas un izaicinājumi 21.gs. skolā audzināšanas darbā” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
10.00 Novada ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
13.00 Mazo mūzikas kolektīvu konkurss “Balsis” Alūksnes novada vidusskolā
13.00 Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Ce.Feb 2 1

Citi notikumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme
10.00 Finanšu komitejas sēde
Diagnosticējošs darbs latviešu valodā 3.klasēm

Ce.Feb 2 1

Kultūra

11.00 Pasākums “Latvijas-Igaunijas pierobežas kultūru kopība un savdabība” Veclaicenes tautas namā
17.00 Tikšanās ar ekomodes dizaineri, zīmola “Zīle” autori A. Zīli ciklā “Savējie iedvesmo” Alūksnes pilsētas bibliotēkā
18.00 Mākslas studijas nodarbība Jaunannas tautas namā
20.00 Spēlfilma “Jaungada taksometrs” Alūksnes Kultūras centrā

Pk.Feb 2 2

Citi pasākumi

9.00 Būvvaldes sēde
16.00 Droša interneta mēnesī pasākums “Esi drošs internetā” jaunāko klašu skolēniem Zeltiņu bibliotēkā

Pk.Feb 2 2

Kultūra

18.00 Somu vīru kora “Runebergskören BSB” koncerts Liepnas ev. lut. baznīcā
19.00 Pašdarbības kolektīvu koncerts “Prieks kopā būt” Māriņkalna tautas namā

Se.Feb 2 3

Citi notikumi

10.30 Somu kritušo karavīru piemiņas akmens atklāšana pie Alūksnes dzelzceļa stacijas
13.00 Limbažu muzeja mākslinieces A. Brikmanes lekcija “Par aitu. Par vilnu. Par dziju. No kurienes, kāda un kāpēc tāda?” Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā

Se.Feb 2 3

Sports

10.00 Reģionālās volejbola sacensības vīriešu komandām “Atzeles līga” Liepnas sporta hallē
10.00 Alūksnes novada čempionāts basketbolā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē
11.00 Latvijas čempionāts skijoringā un ziemas motokrosā Jaunalūksnes pagasta Kolberģī

Se.Feb 2 3

Kultūra

11.30 Izstādes “No miesta līdz pilsētai” atklāšana, Latvijas Neatkarības cīņu simtgadei veltīts koncerts Alūksnes Kultūras centrā
14.30 Atceres pasākums somu karavīru Brāļu kapos Bejā, 15.00 svētku koncerts Bejas pamatskolā
18.00 Mūziķu I. Baumanes, R. Pētersona un V. Samta akustiskais koncerts “Tuvu tuvu” (Ilzenē, “Dailēs”)
21.00 Jauniešu pasākums “DISKOBALLE – “atlaišana” vīriešu dienā” Veclaicenes tautas namā

Sv.Feb 2 4

Kultūra

17.00 Iepazīšanās komēdija ar trillera elementiem “Viņi melo labāk” Alūksnes Kultūras centrā

Pr.Feb 2 5

Citi notikumi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme
10.00 Novada vācu valodas olimpiāde 8.klasei Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
13.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme Uzvaras ielā 1
14.00 Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā, jaunāko grāmatu apskats bērnu literatūras nodaļā

Ot.Feb 2 6

Citi notikumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
14.00 Bērnu žūrijas noslēguma pasākums “9+” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
Diagnosticējošs darbs matemātikā 6.klasēm

Tr.Feb 2 7

Citi notikumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
Diagnosticējošs darbs matemātikā 3.klasēm

Tr.Feb 2 7

Kultūra

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
12.00 Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa “Pipariņš” pasākums “Kad februāra kupenās pārslu dimanti dzirkstī”
12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā
14.00 Jaunannā ikmēneša senioru tikšanās

Ce.Feb 2 8

Citi notikumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme
10.00 Alūksnes novada domes sēde

Ce.Feb 2 8

Kultūra

13.00 Valmieras Viestura vidusskolas teātra iestudējums “Velniņi” Alūksnes Kultūras centrā
14.30 Erudītu klubiņš “Cik daudz tu zini par Cūku?” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
17.00 Muzikāla leļļu teātra izrāde ar līdzdarbošanos “Lāstekas jociņi” Kolberģa tautas namā
Skolēnu skatuves runas konkurss Alūksnes Kultūras centrā

Skip to content