Notikumu kalendārs

Ce.Maijs 0 2

Sports

16.30-18.30 Skriešanas seriāla “Alūksnes pavasaris” 4. kārta Jāņkalniņā pie Kvēpīša ezera

Ce.Maijs 0 2

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
9.00 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
11.00 Mātes dienai veltīta ziedu kompozīcija “Skaistākos ziedus no sirds es Tev noliku, Māt” Pededzes bibliotēkā
18.00 Erudīcijas spēle “Izaicinājums kubā” Liepnas tautas namā

Pk.Maijs 0 3

Kultūra

9.00 Literatūras izstāde Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai Pededzes bibliotēkā
11.00 Pasākums “Annas pagasts 10 gadus Alūksnes novadā” Annas bibliotēkā
19.00 Grupas “Baritoni” koncerts Alūksnes Kultūras centrā

Se.Maijs 0 4

Kultūra

13.00 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas un Alūksnes novada desmitgades svinības, pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums” izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā pasniegšana Alūksnes Kultūras centrā
15.00-18.00 Baltā galdauta svētku pikniks pie Alūksnes Kultūras centra
15.00 Grupas “Zelta kniede” koncerts Zeltiņu tautas namā

Sv.Maijs 0 5

Kultūra

16.00 4. maija Baltā galdauta svētki “No visas sirds” Veclaicenes tautas namā
22.00 Atpūtas vakars Māriņkalna tautas namā

Ot.Maijs 0 7

Citi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Tr.Maijs 0 8

Citi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Dzīvokļu komisijas sēde apmeklētājiem 9.30 Uzvaras ielā 1, 2. stāvā
9.00 Annas pagastu pārvaldes darbinieku sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Jaunlaicenes pagastu pārvaldes darbinieku sanāksme
10.00 Konference “Cilvēks un pilsētvide” Alūksnes Kultūras centrā
10.00 Liepnas pagastu pārvaldes darbinieku sanāksme
13.00 Malienas pamatskolas skolēnu koncerts “Es savai māmiņai” Malienas Ttautas namā
II Pasaules kara upuru piemiņas diena, ziedu nolikšana Pededzē

Ce.Maijs 0 9

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
14.00 “Latvija Eiropā” 15. viktorīna ar vecāko klašu skolēniem “Zini vai mini” Pededzes bibliotēkā
Eiropas diena “Izzini Eiropu!” Alūksnes pilsētas bibliotēkā EDIC informācijas punktā

Ce.Maijs 0 9

Sports

16.30-18.30 Skriešanas seriāla „Alūksnes pavasaris” 5. kārta Alūksnes muižas parkā pie “Vējiņš”

Ce.Maijs 0 9

Kultūra

10.00 “Pa Koko un Riko piedzīvojumu takām” tikšanās ar bērnu grāmatu autori E.Gulbi Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
11.00 Mātes dienai veltīts pasākums Pededzes bibliotēkā

Pk.Maijs 1 0

Kultūra

9.00 Mātes dienai veltīta grāmatu izstāde Pededzes bibliotēkā
13.00 Pededzes pamatskolas skolēnu koncerts māmiņām Pededzes tautas namā
14.00 Māmiņdienas dzejas lasījumi Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
16.00 Alūksnes mākslinieku kopizstādes “Dvēseles spogulis” atklāšana Alūksnes muzejā

Pk.Maijs 1 0

Citi

18.00 “Radošo darbnīcu BUMS” kopā ar floristi D.Semjonovu Veclaicenes tautas namā

Se.Maijs 1 1

Kultūra

11.00 Pavasara un Māmiņdienas koncerts/konkurss “Cālis 2019” Alūksnes Kultūras centrā
18.00 Līnijdeju kolektīvu sadancis “Lustīgs šur, lustīgs tur” Veclaicenes tautas namā
19.00 Filma “Blakus” Alsviķu kultūras namā
19.00 Liepnas tautas namā apkārtējo pagastu vokālo ansambļu sadziedāšanās 20. koncerts “Tu tikai dziedi”
19.00 “Danču vakars tautiešiem” Māriņkalna tautas namā

Se.Maijs 1 1

Sports

15.00 Sportiskas aktivitātes ar Intaru Dambi Jaunannas Zaķusalā

Sv.Maijs 1 2

Kultūra

14.00 Māmiņu dienai veltīts pasākums Jaunannas tautas namā
18.00 Bejas amatierteātra izrāde B.Jukņeviča “Ziediņš gatves galā” Malienas tautas namā

Sv.Maijs 1 2

Sports

10.00 Sacensības minifutbolā “Pavasara kausa” izcīņa” Pilssalas stadionā

Pr.Maijs 1 3

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
13.00 Zemes lietu komisijas sēde
13.00 Deju festivāla “Latvju bērni danci veda” mēģinājums Pilssalā

Ot.Maijs 1 4

Sports

16.00-19.00 Orientēšanās seriāls “Horizonts” 6. kārta Rezakas apkārtnē

Tr.Maijs 1 5

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde
10.00 Senioru kopas “Noskaņa” tikšanās Alsviķu kultūras namā
10.00 Klaunu šova “Oki – Doki” izklaidējoša cirka programma Malienas tautas namā
13.00 Jauno grāmatu klāsts Pededzes bibliotēkā
14.00 Mīklu minētāju tikšanās “Zini. Mini. Uzzini!” Zeltiņu bibliotēkā
Spēļu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Ce.Maijs 1 6

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Ce.Maijs 1 6

Kultūra

9.00 Tematiskā izstāde, pavasari sagaidot Pededzes bibliotēkā
20.00 Filma par ielu basketbolu “No Ghetto līdz olimpiādei” Alūksnes Kultūras centrā

Ce.Maijs 1 6

Sports

11.00 Vieglatlētika D, C grupām Strautiņos
16.30-18.30 Skriešanas seriāla “Alūksnes pavasaris” 6. kārta pie Tempļakalna

Pk.Maijs 1 7

Citi

9.30 Pirmskolas izglītības iestāžu skolotājiem profesionālās kompetences pilnveides programma Alūksnes novada vidusskola

Se.Maijs 1 8

Kultūra

12.00 Projekta “Iedvesmai un izaugsmei būt!” nodarbība Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Kalncempju jauniešiem sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”
12.00-17.00 Muzeju diena – nakts, tēma “Varonība” Bejas novadpētniecības centrā
12.00-17.00 Muzeju diena “Latvijas sardzē šodien un vakar” Zeltiņu vēstures krātuvē
13.00-16.00 Muzeju diena “Mežs – sargātājs” Veclaicenes vēstures krātuvē
19.00-00.00 Alūksnes Bānīša stacijā Muzeju nakts radošā darbnīca “Piešķir naktij krāsu”
19.00 Muzeju nakts “Varonības nakts pie barona – prāts, spēks, veiklība” Alūksnes muzejā
19.00-24.00 Muzeju nakts pasākums “Ar varonību kabatā” Jaunlaicenes muižas muzejā
19.00-24.00 Muzeju nakts: moto – “Drosme – uzvaras sākums” Ates muzejā
19.00 Sezonas atklāšanas koncerts “Ievziedu laikā”, 22.00 zaļumballe Mālupes estrādē”

Se.Maijs 1 8

Sports

No 10.00 Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla pasākums ikvienam “Mizojam, ka prieks” 1. posms Zeltiņos “Skolas kalnā”
15.00 Pārgājiens “Atklājot savu pagastu” Veclaicenes pagastā

Sv.Maijs 1 9

Sports

12.00 VIVUS MTB velo maratons “Mežiniekos”

Sv.Maijs 1 9

Kultūra

17.00 Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde “Mežainis” Alūksnes Kultūras centrā”

Pr.Maijs 2 0

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde
Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme
13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Pr.Maijs 2 0

Kultūra

13.00 Deju festivāla “Latvju bērni danci veda” mēģinājums Pilssalā

Ot.Maijs 2 1

Citi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Veclaicenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12. klasēm

Ot.Maijs 2 1

Kultūra

10.00 Alūksnes novada muzeju un vēstures krātuvju 2018.g. pētniecisko darbu prezentācija
11.00 Senioru pēcpusdiena Mārkalnes tautas namā

Ot.Maijs 2 1

Sports

16.00-19.00 Orientēšanās seriāla “Horizonts” 7. kārta Lūkumieša ezera apkārtnē

Tr.Maijs 2 2

Citi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Dzīvokļu komisijas sēde apmeklētājiem 9.30 Uzvaras ielā1, 2. stāvā
Eksāmens latviešu val. 9. klasēm

Ce.Maijs 2 3

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
10.00 Finanšu komitejas sēde
13.00 Ziemera pagasta pārvaldes un iestāžu darbinieku sanāksme
13.00 Zemes lietu komisijas sēde
14.00 Zeltiņu pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
14.00 Erudītu klubiņš “Zemūdens pasaule” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
Eksāmens latviešu valodā 9. klasēm

Ce.Maijs 2 3

Sports

16.30-18.30 Pie Putnu paviljona “Alūksnes pavasaris” 7. kārta Alūksnes muižas parkā

Pk.Maijs 2 4

Citi

18.00 “Radošo darbnīcu BUMS” kopā ar floristi D.Semjonovu Veclaicenes tautas namā
Pārgājiens no Ilzenes bibliotēkas uz novadnieka V.Ķirpa piemiņas zīmi Ilzenē
Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasēm

Se.Maijs 2 5

Kultūra

No 12.30 Deju festivāls “Latvju bērni danci veda”
22.30 Vasaras sezonas atklāšanas balle Jaunlaicenes estrādē

Se.Maijs 2 5

Sports

11.00 Vieglatlētikas sacensības “Alūksnes kausi” Pilssalas stadionā

Sv.Maijs 2 6

Citi

11.00 V.Ķirpam veltītas foto izstādes atklāšanā Ates muzejā, piemiņas brīdis Zeltiņu kapsētā un piemiņas vietā Ilzenes pag. “Riekstiņos”

Pr.Maijs 2 7

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
13.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Ot.Maijs 2 8

Citi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Administratīvās komisijas sēde
16.00 Valsts izglītības satura centra olimpiāžu un interešu izglītības konkursu uzvarētāju godināšana Alūksnes Kultūras centrā
Centralizētais eksāmens vēsturē 12. klasēm

Tr.Maijs 2 9

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
11.00 Helēnas un Alsviķu ielas krustojumā Alūksnes atbrīvošanas 100. gadskārtas piemiņas brīdis “Kopā izcīnījām brīvību”
12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā
Eksāmens svešvalodā 9. klasēm

Tr.Maijs 2 9

Kultūra

14.30 Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts “Iegriežam vasaras virpuli” Jaunannas tautas namā

Ce.Maijs 3 0

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
10.00 Domes sēde
15.00 Svinīgs piemiņas plāksnes atklāšanas pasākums Strautiņos pie bijušā pagastnama ēkas
Ccentralizētais eksāmens fizikā 12. klasēm
Eksāmens svešvalodā 9. klasēm

Pk.Maijs 3 1

Citi

9.00 Būvvaldes sēde

Pk.Maijs 3 1

Kultūra

20.00 Klasiskās un garīgās mūzikas koncerts “Ticība” Opekalna baznīcā

Skip to content