Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

< 2019 >
Jūlijs
Pr.
Ot.
Tr.
Ce.
Pk.
Se.
Sv.
1
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-01

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

2
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-02

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  10.00 Administratīvās komisijas sēde
  14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  Fotoorientēšanās Mārkalnes bibliotēkā un tās apkārtnē

3
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-03

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

  9.00 Alsviķu pagastu pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  9.00 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

4
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-04

  9.00 Mārkalnes pagastu pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  10.00 Kalncempju Sabiedriskā centra organizēts pārgājiens “Apzinām savu pagastu”

5
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-05

  10.00 Tematiskā izstāde “Ziedos nāc vasariņa pār kalniem, pār lejām” Pededzes bibliotēkā

  Jauno grāmatu apskats bērniem Ilzenes bibliotēkā

6
 • Dažādi
  Visu dienu
  2019-07-06

  Vēsturisko dārzu dienas Alūksnes Muižas parkā:

  11.00 parka augu un mikroorganismu izpētes darbnīca bērniem “Barona laboratorija”,

  13.00 kroketa spēle pie Alūksnes Jaunās pils

  11.30 Sacensības apvidus lokā šaušanā Jaunalūksnes pagasta “Namejos”

  12.00 Sporta svētki Alsviķu sporta laukumā

  15.00 Taku skriešanas sacensības “Stirnu buks” Pilssalā

  22.00 Zaļumballe Alsviķu estrādē

7
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-07

  19.00 Piemiņas brīdis Prinduļu kaujas vietā Ziemera pag.“Prinduļos”

 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-07-07

  16.00 Tikšanās ar aktieri R.Celmu projekta “Pumpurs” ietvaros Jaunannas tautas namā

8
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-08

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
  10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde
  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

9
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-09

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  10.00 Administratīvās komisijas sēde

  14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  17.00-20.00 Radošas aktivitātes ar bērnu teātri “Ejam!” un JK “Tikšķis” parkā pie Jaunannas tautas namā

10
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-10

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

  11.00 Radošās darbnīcas un dažādas izklaidējošas aktivitātes bērniem Māriņkalna tautas namā

  12.00 Erudītu klubiņš “Cik daudz Tu zini par savu ķermeni Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

11
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-11

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

12
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-07-12

  19.00 Starptautisks Latvijas, Francijas, Beļģijas, Vācijas mūziķu kopkoncerts “Mūzika vieno” Alūksnes Kultūras centrā

 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-12

  10.00 Zemes lietu komisijas sēde

  14.00 Senioru pasākums “Es iebrienu vasarā” Veclaicenes tautas namā

13
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-13

  Seminārs “Attīsti sevi laukos” Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Kalncempju jauniešiem Ilzenes Sporta, kultūras, izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”

 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-07-13

  22.00 DJ lielsalidojums Pilssalas estrādē

 • Sports
  Visu dienu
  2019-07-13

  10.00 Pasaules jauniešu un Latvijas čempionāts ūdens motosportā Alūksnes ezerā

14
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-14

  15.00 Izzinošs pārgājiens pa dabas taku “Bebru valstībā” ar JK “Tikšķis” Jaunannā

  Seminārs “Attīsti sevi laukos” Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Kalncempju jauniešiem Ilzenē Sporta, kultūras, izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”

 • Sports
  Visu dienu
  2019-07-14

  10.00 Pasaules jauniešu un Latvijas čempionāts ūdens motosportā Alūksnes ezerā

   

15
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-15

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

  Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

  13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

  Seminārs “Attīsti sevi laukos” Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Kalncempju jauniešiem Ilzenē Sporta, kultūras, izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”

16
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-16

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

17
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-17

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

18
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-18

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  10.00 Finanšu komitejas sēde

  14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  Spēļu diena Māriņkalna bibliotēkā

19
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-07-19

  XIV Latvijas amatierteātru salidojums

  20.00 Veru starptautiskās folkloras festivāla ietvaros lielkoncerts “Es atnācu dižoties, nāciet tautas skatīties” Veclaicenes estrādē

20
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-07-20

  XIV Latvijas amatierteātru salidojums

  11.00 Senioru kopas “Noskaņa” tikšanās Alsviķu kultūras namā

  22.00 Zaļumballe Bejas estrādē “Dainas”

21
22
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-22

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

  10.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

23
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-23

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  10.00 Administratīvās komisijas sēde

24
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-24

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

  10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  13.00 Senioru pēcpusdiena (Mārkalnes tautas namā

  13.00 Jauno grāmatu izstāde-apskats Pededzes bibliotēkā

25
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-25

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  10.00 Domes sēde

26
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-26

  9.00 Būvvaldes sēde

27
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-07-27

  12.00 Kapusvētki Mālupes kapos

  Jaunlaicenes muižas svētki “Sirdspuksti Jaunlaicenes muižā”:

  14.00-17.00 izklaide visai ģimenei – “Brīnumu kalēju” spēles, iepazīšanās ar Jaunlaicenes baronu sirds darbiem,

  20.00 Nikolaja Puzikova koncerts,

  22.30 balle

  14.00 Kapusvētki Kūdupes kapos

  16.00 Kapusvētki Ezeriņu kapos

  19.30 Malienas tautas nama amatierteātra “Pakāpiens” izrāde – B.Jukņēviča “Pilsētnieki” Mālupes brīvdabas estrādē

  20.00 Noskaņu mūzikas koncerts, muzicēs grupa “Labi cilvēki” uz plosta Pededzes upē Jaunannā, pie tilta

  22.00 Zaļumballe Mālupes estrādē

 • Sports
  Visu dienu
  2019-07-27

  12.00 Skriešanas seriāla “Mizojam, ka prieks” 3.kārta Zeltiņos

  16.00 Apvidus šķēršļu skrējiens “Stipro skrējiens Ilzenē 2019” Ilzenē (norises datums mainīts no 20.07. uz 27.07.)

28
 • Kultūra
  Visu dienu
  2019-07-28

  13.00 Kapusvētki Liepnas kapos

  14.00 Kapusvētki Sprinduļkalna kapos

  15.00 Kapusvētki Saidu kapos

29
 • Citi
  Visu dienu
  2019-07-29

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

  10.00 Zemes lietu komisijas sēde

  Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

30
31
augusts
augusts
augusts
augusts
Skip to content