Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

Pr.
Ot.
Tr.
Ce.
Pk.
Se.
Sv.
septembris
septembris
septembris
1
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-01

  12.00 Alūksnes Kultūras centrā Starptautiskās senioru dienas koncerts “Dienvidu saules promenāde”

2
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-02

  11.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” ietvaros tikšanās ar bērnu grāmatu autori Agnesi Aizpurieti PII “Sprīdītis”

3
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-10-03

  11.00 Tikšanās ar keramiķi Normundu Laņģi un kalējmeistaru Edvīnu Šakali Alūksnes muzejā
  18.00 Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos Svecīšu vakars
  18.00 Ezeriņu kapos Svecīšu vakars

4
5
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-10-05

  10.00 Alsviķu kultūras namā leļļu teātris “Tims” ar muzikālo leļļu izrādi bērniem “Ceļojums”

 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-05

  5 8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
  10.00 Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos senioru grupas apmācības
  10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme
  13.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” ietvaros tikšanās ar bērnu grāmatu autori Aneti Felkeri Ernsta Glika AVĢ

6
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-06

  10.00 PII “Pūcīte” vecākās grupas bērniem grāmatas “Krāsu mošķis” lasīšana un radoša nodarbība

  10.30 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00 (Lielā zāle)

  18.00 Jaunlaicenes tautas namā muzikāla leļļu izrāde “Ceļojums”

7
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-07

  9.00 Bāriņtiesas sēde
  9.00 Alsviķu PP darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  10.00 Alsviķu bibliotēkā pasākums “Dzejas rīts” – tikšanās ar dzejnieci Baibu Cīruli
  13.00 Dzīvokļu komisijas sēde (Lielā zāle)
  15.00 Liepnas tautas namā radošā darbnīca “Kvīlings”
  17.00 Mālupes Saieta namā rokdarbu pulciņa “Annele” darbu izstādes “Caur mežģīnēm” atklāšana

8
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-08

  11.00 Pededzes bibliotēkā “Mana plātsmaize gardāka” – mājās ceptu saldumu degustācija
  14.00 Zemes lietu komisijas sēde (216.)

 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-10-08

  16.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē koncertlekcija “Ludvigam van Bēthovenam – 250”

9
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-10-09

  12.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” ietvaros tikšanās ar bērnu grāmatu autori Agnesi Vanagu Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

  14.00 Annas kultūras namā literāri muzikāls pasākums “Kā košai lapai dzīvē būt…”

10
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-10-10

  16.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” jubilejas izrāde – R. Šarta komēdija “Manu sievu sauc Moriss”

 • Sports
  Šajā dienā
  2020-10-10

  10.00 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas angārā Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-10

  10.00 Alūksnes muzejā lekcijas:
  “Spēles un rotaļlietas Latvijas arheoloģiskajā materiālā”, “Alūksnes viduslaiku pils izpētes vēsture”, meistarklases kaula, raga, koka un māla spēļu un rotaļlietu gatavošanā
  10.00 Mālupes Saieta namā pirmais rokdarbnieku saiets Mālupē
  13.00 Mārkalnes tautas namā “Satiekam skolotāju, atceramies bērnību”
  14.00-15.30 Zeltiņu tautas namā NLP sertificētas praktiķes Ivetas Zaķes nodarbība “Kā palīdzēt sev dzīvot vieglāk”

11
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-10-11

  16.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē grupas “Carnival Youth” kino dziesmu koncertsērija “Naivais ku-kū” Meistarklases kaula, raga, koka un māla spēļu un rotaļlietu gatavošanā Alūksnes muzejā

12
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-12

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  9.00 Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos viesojas senioru grupa “Par prieku sev un citiem”

  10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde (Lielā zāle)

13
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-13

  10.00 Alsviķu kultūras namā senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās – senioru dienas svinības

  10.30 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00 (Lielā zāle)

  15.00 Malienas PP darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

14
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-14

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Mārkalnes PP darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  10.00-12.00Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra radošā konference “Mēs rosīgās kopienās”

  14.00 Mārkalnes tautas namā Mārkalnes senioru tikšanās pie Rudens veltēm burciņās

  17.00 Mālupes Saieta namā no cikla “Katram savu tautas tērpu” pirmā nodarbība – krekla šūšana

 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-10-14

  18.30 Jaunannas Tautas namā “Skaņu pelde” – meditācija gonga, kokles, zvanga un citu instrumentu skaņās

15
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-15

  14.00 Jaunalūksnes PP un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  18.00 Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes Mākslas skolas 30 gadu jubilejas izstādes atklāšana

16
17
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-10-17

  14.00 Liepnas tautas namā pagastu senioru tikšanās balle “Ar rudens zeltu saujā”

  16.00 Pededzes tautas namā pasākums “Ak, šīs Pededzes kāzas…”, 19.30 koncerts, pēc koncerta balle “Kā senos laikos”

  20.00 Māriņkalna tautas namā koncertballe, muzicēs Ēriks Budēvics un Indra Raila

 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-17

  11.00 Ilzenes pagastā pārgājiens uz Līvu senkapiem

18
19
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-19

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde (Lielā zāle)

  Pēc komitejas – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme (Lielā zāle)

  10.00 Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos senioru grupas apmācības

  13.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

20
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-20

  9.00 Jaunlaicenes PP darbinieku sanāksme

  10.00 Jaunannas Tautas namā senioru ikmēneša tikšanās

  10.30 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00 (Lielā zāle)

21
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-21

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

  11.00 Veclaicenes tautas namā “Mandalu tīšanas darbnīca”

  13.00 Dzīvokļu komisijas sēde (Lielā zāle)

  17.00 Radoša tikšanās ar Jolantu Kļavu Jaunalūksnes bibliotēkā Jaunalūksnes pagastā izzinoša ekspedīcija bērniem un jauniešiem pa pagasta kultūrvēsturiskajām vietām un apskates objektiem

22
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-22

  9.00 Būvvaldes sēde

  10.00 Finanšu komitejas sēde (Lielā zāle)

  14.00 Zemes lietu komisijas sēde (216.)

23
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-23

  10.00 Māriņkalna tautas namā radošas rudens darbnīcas bērniem

 • Sports
  Šajā dienā
  2020-10-23

  14.00 Pie Mālupes Saieta nama sporta spēļu pēcpusdiena skolas vecuma bērniem

   

 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-10-23

  18.30 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē grupas “MELO-M” un Dināras Rudānes koncerts “Pieci elementi”

  Jaunannas Tautas namā jauniešu teātra dienas “Lomu karuselī”, projekta “Izzini sevi, lai mācītos” ietvaros

24
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-10-24

  15.00 Alsviķu kultūras namā NLP sertificētas praktiķes Ivetas Zaķes nodarbība “Kā palīdzēt sev dzīvot vieglāk?”

  18.00 Mārkalnes tautas namā gadskārtējais ansambļu sadziedāšanās pasākums “Lai skanēja mans mūžiņš” ar īpašo viesi Jāni Dambīti

  19.00 Jaunannas Tautas namā latviešu komiķis Maksims Trivaškevičs ar Stand-Up komēdiju

  20.30 Mārkalnes tautas namā Danču vakars

  Meistarklases kaula, raga, koka un māla spēļu un rotaļlietu gatavošanā Alūksnes muzejā

  Jaunannas Tautas namā jauniešu teātra dienas “Lomu karuselī”, projekta “Izzini sevi, lai mācītos” ietvaros

 • Sports
  Šajā dienā
  2020-10-24

  10.00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē Atzeles volejbola līgas spēles volejbolā

25
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-25

  Meistarklases kaula, raga, koka un māla spēļu un rotaļlietu gatavošanā Alūksnes muzejā

26
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-26

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  9.00 Pededzes PP un struktūrvienību darbinieku sanāksme

  10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

  10.00 Liepnas PP darbinieku sanāksme

  10.00 Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos senioru grupas apmācības

  Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

27
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-27

  10.30 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00 (Lielā zāle)

28
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-28

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

  12.00 Māriņkalna tautas namā senioru pēcpusdiena

29
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-10-29

  10.00 Domes sēde (Lielā zāle)

30
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-10-30

  17.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē grupas “Baritoni” koncerts

31
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-10-31

  15.54 Veclaicenes tautas namā līnijdeju sadancis “Helovīnu ballīte”

  18.00 Jaunannas Tautas namā pasākums bērniem “Spoku stāstu vakars”

  19.00 SKIM centrā “Dailes” pasākums “Kad salnas steidz krāsot rudeni”. Muzikāls sveiciens no Igauņu ģimenes

novembris
Skip to content