Notikumu kalendārs

Pr.
Ot.
Tr.
Ce.
Pk.
Se.
Sv.
februāris
februāris
februāris
februāris
februāris
februāris
1
 • Kultūra
  Visu dienu
  2020-03-01

  13.00 Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skate Alūksnes Kultūras centrā

 • Sports
  Visu dienu
  2020-03-01

  12.00 Alūksnes novada čempionāts basketbolā vīriešu komandām Ersnta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē

2
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-02

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
  9.00 Mālupes pagasat pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
  10.00 Alsviķu bibliotēka Strautiņos piedāvā informācijas tehnoloģiju apguves nodarbības senioriem
  13.00 Veclaicenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

3
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-03

  9.00 Annas pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
  10.00 Mūzikas olimpiāde 5.-12.klasēm novada posms Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
  15.30 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
  14.00-16.00 Īpašumu atsavināšanas komisija, izsole Skaļās lasīšanas konkurss sadarbībā ar Pededzes pamatskolu Pededzes bibliotēkā

4
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-04

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
  9.00 Bāriņtiesas sēde
  9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
  10.00 Konkursa “Galvas rēķini matemātikā” Alūksnes un Apes novadu 1.-12.klasēm fināls Alūksnes novada vidusskolā
  13.00 Dzīvokļu komisijas sēde
  16.00 Radošā nodarbība – hiperbolisko plakņu tamborēšana Mālupes Saieta namā

5
 • Kultūra
  Visu dienu
  2020-03-05

  17.00 Tikšanās – saruna ar žurnālistu, grāmatu autoru Armandu Puči Alūksnes pilsētas bibliotēkā
  19.00 Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrāde ar bufetes elementiem “Vienreiz jau var” Alūksnes Kultūras centrā

 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-05

  14.00 Zemes lietu komisijas sēde
  Diagnosticējošs darbs dabaszinībās 6.klasēm

6
 • Kultūra
  Visu dienu
  2020-03-06

  11.00 Tradicionālais Sieviešu dienas pasākums “Savas dzīves priekam” Annas bibliotēkā
  14.00 Pensionāriem pasākums “Un atkal pavasaris nāk…” Veclaicenes tautas namā
  15.00 Senioru tikšanās pavasara noskaņās Malienas tautas namā
  17.00 “Satikšanās ar Daces Baidekalnes daiļradi” Jaunalūksnes bibliotēkā

 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-06

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

7
 • Kultūra
  Visu dienu
  2020-03-07

  13.00 Stājglezniecības restauratores D.Pāžes lekcija Alūksnes muzejā
  13.00 Pasākums pagasta senioriem “Pavasari gaidot” Jaunlaicenes tautas namā
  17.00 Sieviešu dienai veltīts grupas “Galaktika” koncerts “Meitenei no sapņa” Zeltiņu tautas namā
  19.00 Pavasarīgs koncerts “Runčuk, nemūžam!”, pēc pasākuma balle Liepnas tautas namā
  20.00 Grupas “Sudden Lights” stāvkoncerts “Vislabāk ir tur, kur manis nav” Alūksnes Kultūras centrā

 • Sports
  Visu dienu
  2020-03-07

  9.30 “Florbola turnīrs” Liepnas multifunkcionālajā hallē
  12.00 Alūksnes novada čempionāts basketbolā vīriešu komandām Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē

8
 • Sports
  Visu dienu
  2020-03-08

  12.00 Alūksnes novada čempionāts basketbolā vīriešu komandām, izslēgšanas spēles Ernasta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā sporta zālē

 • Kultūra
  Visu dienu
  2020-03-08

  14.00 Tikšanās ar grāmatas “Ieelpo laimi un mīlestību” autori I.Prisjolkovu Alūksnes Kultūras centra Disko zālē
  15.00 Sieviešu dienai veltīta pēcpusdiena “Mēs tiksimies martā…” Jaunannas tautas namā
  17.00 Koncerts “Čigānu karaliene” Alūksnes Kultūras centrā

9
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-09

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
  10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
  10.00 Alsviķu bibliotēka Strautiņos piedāvā informācijas tehnoloģiju apguves nodarbības senioriem
  11.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde Dārza 11, lielajā zālē
  13.00 Veclaicenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10
 • Kultūra
  Visu dienu
  2020-03-10

  12.30 Pededzes pamatskolas teātra sporta turnīrs
  18.00 Neona šovs “Atpakaļ nākotnē” Alūksnes Kultūras centrā

 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-10

  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
  10.00 Administratīvās komisijas sēde Dārza 11, lielajā zālē
  Tematiska nodarbība ar PII “Pūcīte” bērniem “Vai atpazīsti putnus?” Jaunalūksnes bibliotēkā

11
 • Kultūra
  Visu dienu
  2020-03-11

  18.30 Gleznu izstādes “Krāsu burvībā” atklāšana Mālupes Saieta namā
  19.00 Daugavpils teātra viesizrāde – O.Tuhaņina “Hantele Killeram” Alūksnes Kultūras centrā

 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-11

  9.00 Bāriņtiesas sēde
  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
  10.00 Seminārs bibliotēku darbiniekiem “Latvijas Vēstnesis – valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma” Alūksnes pilsētas bibliotēkā
  10.00 Pagasta senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās Alsviķu kultūras namā
  10.00 Konkurss 5.-8.kl. skolēniem “Matemātika – zinātņu karaliene” Ziemeru pamatskolā
  12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā
  14.00 Jaunannas PP un struktūrvienību darbinieku sanāksme

12
 • Kultūra
  Visu dienu
  2020-03-12

  12.00 Skolēnu tautas deju kolektīvu skate Alūksnes Kultūras centrā
  14.00 Senioru pēcpusdiena “Lai pavasaris manī plaukst!” Kolberģa tautas namā

 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-12

  9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

13
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-13

  10.00 Kursi pedagogiem Pils ielā 21
  13.30 Supervīzija PII skolotājiem Pils ielā

 • Kultūra
  16:05
  2020-03-13

  21 19.00 Filma “Klases salidojums 2” Liepnas tautas namā

14
 • Sports
  Visu dienu
  2020-03-14

  9.00 Ilzenes kausa izcīņa florbolā Sociālā, kultūras, interešu izglītības un mūžiglītbas centrā “Dailes”

 • Kultūra
  Visu dienu
  2020-03-14

  13.00 Tikšanās ar aktrisi, TV personību un “Soulstones” dibinātāju A.Zeltiņu Alūksnes Kultūras centra Disko zālē
  13.00 Animācijas filma visai ģimenei “Karalienes Korgijs” Alsviķu kultūras namā
  15.00 Novadnieces Inetas Lejas darbu izstādes “Krāsu virpulī” atklāšanas svētki Alsviķu kultūras namā
  18.00 Alūksnes Kultūras centra deju kopu “Jukums” un “Olysta” deju koncerts “Ajta kulâ ripuliski!” Alūksnes Kultūras centrā
  18.00 Atpūtas vakars “Panāc pretī pavasarim” Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā
  19.00 Vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts “Lai mīlestības nepietrūkst!”, 21.30 balle Mālupes Saieta namā

15
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-15

  Zeltiņu skolas zālē erudīcijas spēles:
  11.00 “Zelta prāti” junioriem,
  13.00 “Zelta prāti” 3. sezonas noslēgums

16
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-16

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
  9.00 Ilzenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
  10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde  Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme 
  13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
  13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
  13.00 Veclaicenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme Literatūras izstāde “Apbrīnojamā Aspazija” Veclaicenes bibliotēkā

17
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-17

  9.00 Jaunlaicenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

  14.00-17.00 Īpašumu atsavināšanas komisija, izsole

18
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-18

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

  9.30 Izglītības iestāžu logopēdu sanāksme Pils ielā 21

  13.00 Dzīvokļu komisijas sēde

  13.00 Ziemera pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

19
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-19

  9.00 Būvvaldes sēde

  10.00 Finanšu komitejas sēde (Dārza 11, lielajā zālē)

  10.00 Mājturības skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

  14.00 Zemes lietu komisijas sēde (216.)

  14.00 Jaunalūksnes PP un struktūrvienību vadītāju sanāksme

20
21
22
23
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-23

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  9.00 Ilzenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

  13.00 Veclaicenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

24
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-24

  10.00 Administratīvās komisijas sēde 

25
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-25

  9.00 Bāriņtiesas sēde

26
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-26

  10.00 Domes sēde Dārza 11, lielajā zālē

27
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-27

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

28
29
30
 • Citi
  Visu dienu
  2020-03-30

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

  10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

  10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme

31
aprīlis
aprīlis
aprīlis
aprīlis
aprīlis
Skip to content