Notikumu kalendārs

Ot.Maijs 0 5

Citi

11.00 Administratīvās komisijas sēde

Tr.Maijs 0 6

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

Pr.Maijs 1 1

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Liepnas pagastu pārvaldes darbinieku un iestāžu vadītāju sanāksme

Ot.Maijs 1 2

Citi

13.00 Izsole Īpašumu atsavināšanas komisijai

Tr.Maijs 1 3

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
11.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde
13.00 Dzīvokļu komisijas sēde

Ce.Maijs 1 4

Citi

14.00 Zemes lietu komisijas sēde
14.00 Jaunalūksnes pagastu pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Pr.Maijs 1 8

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

Ot.Maijs 1 9

Citi

9.00 Jaunlaicenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Tr.Maijs 2 0

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

Ce.Maijs 2 1

Citi

10.00 Finanšu komitejas sēde

Pr.Maijs 2 5

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Liepnas pagastu pārvaldes darbinieku un iestāžu vadītāju sanāksme

Ot.Maijs 2 6

Citi

11.00 Administratīvās komisijas sēde

Tr.Maijs 2 7

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
13.00 Dzīvokļu komisijas sēde

Ce.Maijs 2 8

Citi

9.00 Būvvaldes sēde
10.00 Domes sēde
14.00 Zemes lietu komisijas sēde

Skip to content