Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

< 2020 >
Septembris
Pr.
Ot.
Tr.
Ce.
Pk.
Se.
Sv.
augusts
1
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-01

  Zinību diena novada skolās

2
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-09-02

  17.00 Leļļu teātra “Tims” muzikāla izrāde bērniem “Ceļojums” Kolberģa tautas namā

 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-02

  9.00 Bāriņtiesas sēde
  9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  10.00-18.00 Sarunu festivāla “LAMPA” diskusiju skatīšanās Alūksnes pilsētas bibliotēkā
  13.00-16.00 Seminārs “Kopienas izaugsmei. Kāpēc un kā?” Mārkalnes tautas namā
  Sarunu festivāla “LAMPA” skatīšanās Jaunalūksnes bibliotēkā

3
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-09-03

  11.00 Leļļu teātra “Tims” muzikāla izrāde “Ceļojums” Māriņkalna tautas namā
  14.00 Leļļu teātra “Tims” izrāde “Ceļojums” Liepnas tautas namā

 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-03

  10.00-18.00 Sarunu festivāla “LAMPA” diskusiju skatīšanās Alūksnes pilsētas bibliotēkā
  10.00 Senioru grupas apmācības datorzinībās Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos
  Sarunu festivāla “LAMPA” skatīšanās Jaunalūksnes bibliotēkā
  Sarunu festivāla “LAMPA” tiešraides skatīšanās Pededzes bibliotēkā

4
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-04

  10.00-18.00 Sarunu festivāla “LAMPA” diskusiju skatīšanās Alūksnes pilsētas bibliotēkā
  12.00 Liepnas pagasta senioru tikšanās Liepnas tautas namā
  Sarunu festivāla LAMPA skatīšanās Jaunalūksnes bibliotēkā

5
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-05

  10.00 Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums “Satiec savu meistaru 2020” Mālupes Saieta namā
  12.00 Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” audējas L.Plienas izstādes “Bij’ man raibi dzīpariņi…” atklāšana Alūksnes Kultūras centrā
  12.00 Tikšanās par mākslinieku A.Muzes un A.Audera devumu Alūksnes muzejā
  13.30 Alūksnes Bānīša
  svētki pie Bānīša stacijas

6
7
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-07

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  9.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
  10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde
  10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme
  10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

8
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-08

  10.00 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00
  12.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” tikšanās ar bērnu grāmatas autoru M.Zuti Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
  15.00 Malienas pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-09-08

  15.00 “Dzeja dziedē – tā tas ir…” Jaunalūksnes bibliotēka un Kolberģa tautas nams aicina uz Andra Baltača Dzejas dienu koncertstāstu “Es būšu klāt”

9
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-09

  9.00 Bāriņtiesas sēde
  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
  12.00 Ekskursija pa Mārkalni
  No ~12.30 R.Petravičas vizīte
  13.00 Dzīvokļu komisijas sēde

10
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-09-10

  11.00 Dzejas dienas pasākums “Vēl mazumiņu dzejas spēka rast…” Annas kultūras namā
  16.00 Gleznotāja Pētera Postaža jubilejas izstādes “Veltījums Alūksnei” atklāšana Alūksnes muzejā
  16.00 “Melnas notis un tik krāsaini likteņi” tikšanās ar muzikoloģi, žurnālisti un grāmatu autori D.Mazvērsīti Alūksnes pilsētas bibliotēkā
  Izstāde “Dzeja, kas sasilda sirdi” Ilzenes bibliotēkā
  Dzejas dienu pasākums “Mans mīļākais dzejolis” Pededzes bibliotēkā

 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-10

  10.00 Senioru grupas apmācības datorzinībās Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos
  14.00 Zemes lietu komisijas sēde

11
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-09-11

  17.00 Lauris Valters: tikšanās dzejā un mūzikā “Visumā Veidoti Vārdi” pie Alūksnes Mākslas skolas, lietus gadījumā – Kultūras centrā

12
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-12

  10.00 Ģimeņu pasākums lieliem un maziem “Sporto ar tēti!” Liepnā
  11.00 “Pļaujas svētki Ottesmuižā” Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā

13
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-13

  12.00 Tēvu dienas pasākums pie Mārkalnes bibliotēkas

14
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-14

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
  10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde
  Pēc komitejas – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme
  13.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-09-14

  13.00 Tikšanās ar jauno dzejnieci Kristīni Bogdanovu Malienas tautas namā

15
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-15

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  16.00-19.00 a.p. “Zīles” apkārtnē orientēšanās seriāla “Horizonts” sacensības

16
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-16

  9.00 Bāriņtiesas sēde
  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
  10.00 Senioru kopas “Noskaņa” tikšanās Alsviķu pagasta Karvā
  Jaunalūksnes senioriem brauciens pa Ziemeļlatgali

17
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-17

  10.00 Finanšu komitejas sēde
  10.00 Senioru grupas apmācības datorzinībās Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos
  14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  18.00 Rotu gatavošanas meistardarbnīca ar L.Gustu Jaunannas tautas namā

18
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-18

  9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

19
20
 • Sports
  Šajā dienā
  2020-09-20

  10.00 Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas angārā

21
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-21

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
  10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme
  13.00 Ziemera pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

22
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-22

  10.00 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00

 • Sports
  Šajā dienā
  2020-09-22

  16.00-18.00 Rezakas apkārtnē orientēšanās seriāla “Horizonts” sacensības

23
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-23

  9.00 Bāriņtiesas sēde
  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
  13.00 Dzīvokļu komisijas sēde

24
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-24

  9.00 Būvvaldes sēde
  10.00 Domes sēde
  10.00 Senioru grupas apmācības datorzinībās Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos
  14.00 Zemes lietu komisijas sēde

25
26
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-09-26

  10.00 Miķeļdienas pasākums Liepnā: tirdziņš
  15.00 Žīguru kultūras nama amatierteātris “Virši” izrādes “Ontans i Anne” 5. daļa “Ontans i plāšniki”
  15.00 Sandris Dubovs ar koncertprogrammu “Nāc pie manis, Princesīt!” Zeltiņu tautas namā
  15.00 Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros pastaiga pa Alūksnes muižas parku. Tikšanās Jaunajā pilī
  16.00 Svecīšu vakars Kūdupes kapos
  17.00 Vietējo mākslinieku izstādes atklāšana, zīmēšanas. gleznošanas meistardarbnīcas “Radošums procesā” Jaunannas tautas namā
  18.00 Svecīšu vakars Zeltiņu kapos
  18.00 Svecīšu vakars Mālupes kapos

 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-26

  12.00 Radoša darbnīca “Magoņu laiks” SKIM centrā “Dailes” Ilzenē

27
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-09-27

  11.00 Svētdienas bērnu rīts ar jauniešu klubu “Tikšķis” Jaunannas tautas namā
  16.00 Svecīšu vakars Saidu kapos
  16.00 Starptautiskā dzejas festivāla “Dzeja dziedē” ietvaros tikšanās ar dzejnieci R.Melzobu Māriņkalna tautas namā
  17.00 Svecīšu vakars Sprinduļkalna kapos
  18.00 Svecīšu vakars Liepnas kapos

28
29
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-29

  14.00 Izsoles Īpašumu atsavināšanas komisijai

30
 • Citi
  Šajā dienā
  2020-09-30

  9.00 Bāriņtiesas sēde
  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
  12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā

 • Kultūra
  Šajā dienā
  2020-09-30

  18.30 Pašdarbības kolektīvu dalībnieku tikšanās “Sanākam, sadziedam, sadancojam!” Mālupes Saieta namā

oktobris
oktobris
oktobris
oktobris
Skip to content