Notikumu kalendārs

< 2021 >
Novembris
Pr.Nov 0 1

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

Ot.Nov 0 2

Citi

11.00 Administratīvās komisijas sēde (ZOOM)

14.00 Īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles (Zāle)

Tr.Nov 0 3

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde (Zāle)

9.00 Sanāksme pilsētas kultūras iestādēm, Ates muzejam, Jaunlaicenes muzejam (ZOOM)

Pr.Nov 0 8

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

Ot.Nov 0 9

Citi

11.00 Administratīvās komisijas sēde (ZOOM)

Tr.Nov 1 0

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde (Zāle)

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

14.00 Dzīvokļu komisijas sēde

16.00-20.00 Lāčplēša diena pie Alūksnes Jaunās pils

Liepnā visas dienas garumā sveču iedegšana individuāli Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Teodora Mendes atdusas vietā Sprinduļkalna kapos Varoņu piemiņas vietā Zeltiņos sveču iedegšana individuāli

Pk.Nov 1 2

Citi

13.30 Zemes lietu komisijas sēde

Pr.Nov 1 5

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde
13.00 Pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

Ot.Nov 1 6

Citi

14.00-17.00 Īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles (Zāle)

Tr.Nov 1 7

Cits

9.00 Bāriņtiesas sēde (Zāle)
10.00 Finanšu komitejas sēde

Tr.Nov 1 7

Kultūra

18.00 Liepnas tautas namā Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts koncerts

Ce.Nov 1 8

Kultūra

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena
14.00 Apbalvojuma “Sudraba zīle” pasniegšanas ceremonija Alūksnes Kultūras centrā
No 16.00 Muižas alus brūža izgaismošana Liepnas upes krastā
18.00 Alsviķu kultūras namā Latvijas dzimšanas dienai veltīts sarīkojums
18.00 Ilzenē lāpu gājiens no Jaunzemiem uz Čonkām, sveču iedegšana pie mūra sienas Jaunzemos
18.00-19.00 Zeltiņu pagastā “Gaismas stunda”: ieskandēs Zeltiņu ev. lut. baznīcas zvani, 18.05 kopīga Latvijas himna,
18.10 svētku uzruna un muzikāls sveiciens Pastaiga valsts svētku tematikā pa Māriņkalna centru

Pk.Nov 1 9

Kultūra

13.00 Filma “Tizlenes” Liepnas tautas namā

16.00 “Emīlija. Latvijas preses karaliene” (1.-2.sērija) Liepnas tautas namā

18.30 “Emīlija. Latvijas Preses Karaliene” (3.-4. sērija) Alūksnes Kultūras centrā

Se.Nov 2 0

Kultūra

16.00 “Emīlija. Latvijas preses karaliene” (1.-2.sērija) Alsviķu kultūras namā

16.00 “Emīlija. Latvijas preses karaliene” (3.-4.sērija) Liepnas tautas namā

18.30 “Emīlija. Latvijas Preses Karaliene” (5.-6. sērija) Alūksnes Kultūras centrā

Jaunalūksnes pagasta jaundzimušo bērnu sveikšana “Kur sākums Latvijai un man?” pie Kolberģa Tautas nama

Pr.Nov 2 2

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

Ot.Nov 2 3

Citi

10.00 Pašvaldības iestāžu sanāksme (Spodra, ALJA, TIC, Pašvaldības policija, Būvvalde) (ZOOM vai klātienē)

11.00 Administratīvās komisijas sēde (ZOOM)

13.00 Pašvaldības iestāžu sanāksme (SLP, Dzimtsaraksti, Bāriņtiesa, Izglītības pārvalde) ZOOM vai klātienē)

Tr.Nov 2 4

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde (Zāle)

10.00 Alsviķu kultūras namā senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku ikmēneša tikšanās

14.00 Dzīvokļu komisijas sēde

Ce.Nov 2 5

Citi

10.00 Domes sēde

Ce.Nov 2 5

Kultūra

18.00 Filma “Tizlenes” Alūksnes Kultūras centrā

Pk.Nov 2 6

Citi

13.30 Zemes lietu komisijas sēde 

Pk.Nov 2 6

Kultūra

16.00 “Emīlija. Latvijas preses karaliene” (5.-6.sērija) Liepnas tautas namā

Se.Nov 2 7

Kultūra

16.00 “Emīlija. Latvijas Preses Karaliene” (3.-4.sērija) Alsviķu kultūras namā

Sv.Nov 2 8

1.Advente

1.Advente

Pr.Nov 2 9

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Pededzes pagasta paŗvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Skip to content