Notikumu kalendārs

Tr.Dec 0 1

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Sanāksme pilsētas kultūras iestādēm un akreditētajiem novada muzejiem

9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

10.00-16.30 Civilās aizsardzības komisijas mācības

17.00 Mālupes Saieta namā puzuru veidošanas meistardarbnīca

18.00-19.30 Pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem 4. nodarbība        

Ce.Dec 0 2

Citi

10.00 Novada kultūras, tautas namu vadītāju sanāksme (ZOOM)

Ce.Dec 0 2

Izglītība

Krievu valodas valsts olimpiāde 8.-12.kl. novada kārta

Pk.Dec 0 3

Izglītība

13.00 Nodarbība PII “Pienenīte” pedagogiem

Se.Dec 0 4

Kultūra

16.00 Alsviķu kultūras namā spēlfilmas “Emīlija. Latvijas preses karaliene” 5.-6. sērija      

Sv.Dec 0 5

Kultūra

16.00-19.00 Alūksnes Kultūras centra pagalmā – “Ceļā uz Ziemassvētkiem” – iespēja satikt Ziemassvētku vecīša palīgus un nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, darbosies Ziemassvētku pasts

Pr.Dec 0 6

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

Alsviķu bibliotēkā Strautiņos datorapmācības senioriem

 

Pr.Dec 0 6

Izglītība

 

Vācu valodas valsts olimpiāde 10.-12. klasei novada kārta

Al.Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles mācību koncerts

Pr.Dec 0 6

Kultūra

17.00-19.00 Alūksnes Kultūras centra pagalmā 2. Advente – “Ceļā uz Ziemassvētkiem” – iespēja satikt Ziemassvētku vecīša palīgus, nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, darbosies Ziemassvētku pasts

Adventes sveču iedegšana vainagā Pededzes pagasta centrā

Ot.Dec 0 7

Citi

11.00 Administratīvās komisijas sēde (ZOOM)

14.00 Īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles (Zāle)

 

Ot.Dec 0 7

Izglītība

Al.Mūzikas skolas vijoļspēles mācību koncerts

Ot.Dec 0 7

Kultūra

12.00 Mārkalnes tautas namā Astrīdas Ievednieces prezentācija “Augure. Māja pie robežas”

17.00-19.00 Alūksnes Kultūras centra pagalmā 2. Advente – “Ceļā uz Ziemassvētkiem” – iespēja satikt Ziemassvētku vecīša palīgus, nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, darbosies Ziemassvētku pasts

Tr.Dec 0 8

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde (Zāle)

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

14.00 Dzīvokļu komisijas sēde (Zāle)

Tr.Dec 0 8

Kultūra

17.00-19.00 Alūksnes Kultūras centra pagalmā 2. Advente – “Ceļā uz Ziemassvētkiem” – iespēja satikt Ziemassvētku vecīša palīgus, nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, darbosies Ziemassvētku pasts

Ce.Dec 0 9

Izglītība

Vēstures valsts olimpiādes 9. un 10.-12. klasei novada kārta

Al.Mūzikas skolas kokles spēles mācību koncerts

Al.Mūzikas skolas akordeona spēles mācību koncerts

17.00 Al.Mūzikas skolas kora klases mācību koncerts

Ce.Dec 0 9

Kultūra

17.00-19.00 Alūksnes Kultūras centra pagalmā 2. Advente – “Ceļā uz Ziemassvētkiem” – iespēja satikt Ziemassvētku vecīša palīgus, nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, darbosies Ziemassvētku pasts

18.30 Alūksnes Kultūras centrā 2021. gada Latvijas romantiskā komēdija “Saki Jā!”

Pk.Dec 1 0

Kultūra

15.00 pie Jaunannas Tautas nama Ziemassvētku eglītes iedegšana

17.00-19.00 Alūksnes Kultūras centra pagalmā 2. Advente – “Ceļā uz Ziemassvētkiem” – iespēja satikt Ziemassvētku vecīša palīgus, nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, darbosies Ziemassvētku pasts

Mālupes pagastā pie “Mārām” svētku eglītes iedegšana – “Mazās Eglītes Lielā diena

Se.Dec 1 1

Kultūra

11.00 Alsviķu kultūras namā senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku tikšanās

15.00 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs aicina uz Ivetas Baumanes un Roberta Pētersona koncertu “Sajūti Ziemassvētkus” Annas kultūras namā

20.00 3. Adventi sagaidot – “Ceļā uz Ziemassvētkiem” – tiešsaistes pasākums Alūksnes Kultūras centra Facebook  kontā, piedalās grupa “Putukvass” un draugi

Sv.Dec 1 2

Kultūra

17.00 Alūksnes Kultūras centrā pārceltā Dailes teātra viesizrāde – Ēriks Asuss “Mūsējās”

Pr.Dec 1 3

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

13.00 Pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

Tr.Dec 1 5

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde (Zāle)

9.00 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Ce.Dec 1 6

Citi

10.00 Finanšu komitejas sēde

13.00 Pašvaldības iestāžu sanāksme (Spodra, ALJA, TIC, Pašvaldības policija, Būvvalde) (Zāle)

14.00 Zemes lietu komisijas sēde (216.)

14.00 Jaunalūksnes PP darbinieku sanāksme

15.00 Pašvaldības iestāžu sanāksme (SLP, Dzimtsaraksti, Bāriņtiesa, Izglītības pārvalde) (Zāle)

 

Ce.Dec 1 6

Izglītība

Al.Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles mācību koncerts

Pr.Dec 2 0

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

Ot.Dec 2 1

Citi

10.00 Fizikas skolotāju darba seminārs (AVĢ)

11.00 Administratīvās komisijas sēde (ZOOM)

Tr.Dec 2 2

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde (Zāle)

14.00 Dzīvokļu komisijas sēde (Zāle)

Ce.Dec 2 3

Citi

9.00 Mārkalnes PP struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Domes sēde

Pr.Dec 2 7

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Pededzes PP un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Pr.Dec 2 7

Izglītība

9.00 Matemātikas skolotājiem kursi (AVĢ)

Tr.Dec 2 9

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde (Zāle)

Skip to content