Notikumu kalendārs

Ce.Mar 0 4

Cits

14.00 Zemes lietu komisijas sēde (tiešsaistē) 6.kl. diagnosticējošais darbs dabaszinībās Skatuves runas konkurss

Pr.Mar 0 8

Cits

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

19.00 Tiešraides koncerts “Tev vienai!” Alūksnes Kultūras centra Facebook kontā. Piedalās grupa “Putukvass”

Ot.Mar 0 9

Cits

10.30 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00 (Lielā zāle) 3.kl. diagnosticējošais darbs matemātikā

Tr.Mar 1 0

Cits

9.00 Bāriņtiesas sēde (Lielā zāle)

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

Ce.Mar 1 1

Cits

9.00 Sanāksme pašvaldības iestādēm (tiešsaistē)

14.00 Alūksnes un Apes novadu sākumskolas skolotāju seminārs, pieredzes apmaiņa (tiešsaistē)

Pk.Mar 1 2

Cits

9.30 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme (tiešsaistē)

Pr.Mar 1 5

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

13.00 Sanāksme pagastu pārvalžu vadītājiem (tiešsaistē)

Tr.Mar 1 7

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde (Lielā zāle)

10.00 Alūksnes un Apes novadu ģeogrāfijas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs (tiešsaistē)

14.00 Dzīvokļu komisijas sēde (tiešsaistē)

14.00 Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolotāju vebinārs

Ce.Mar 1 8

Citi

10.00 Finanšu komitejas sēde

10.00 Alūksnes un Apes novadu vēstures skolotāju seminārs (tiešsaistē)

14.00 Zemes lietu komisijas sēde (tiešsaistē)

14.00 Jaunalūksnes PP un struktūrvienību darbinieku sanāksme

Pk.Mar 1 9

Citi

12.30 Nodarbība pirmsskolas izglītības pedagogiem “Emocionālās līnijas. Psihiskās aizsardzības mehānismi un psihosomatiskas reakcijas”

Pr.Mar 2 2

Citi

Digitālā nedēļa

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

Ot.Mar 2 3

Citi

Digitālā nedēļa

10.30 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00 (Lielā zāle)

Tr.Mar 2 4

Citi

Digitālā nedēļa

9.00 Bāriņtiesas sēde (Lielā zāle)

Ce.Mar 2 5

Citi

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena – ziedu nolikšana piemiņas vietās individuāli

Digitālā nedēļa

10.00 Domes sēde

Pk.Mar 2 6

Citi

Digitālā nedēļa

13.00 Pirmsskolas izglītības skolotājiem vebinārs “Caurviju prasme – kritiska domāšana”

Se.Mar 2 7

Citi

Digitālā nedēļa

Sv.Mar 2 8

Citi

Digitālā nedēļa

Pr.Mar 2 9

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Pededzes PP un struktūrvienību darbinieku sanāksme

Ot.Mar 3 0

Citi

9.00 Mārkalnes PP darbinieku sanāksme

Tr.Mar 3 1

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde (Lielā zāle)

Skip to content