Notikumu kalendārs

< 2022 >
Jūlijs
Pk.Jul 0 1

Citi

9.00 Zemes lietu komisijas sēde

Se.Jul 0 2

Kultūra

2.00 Māriņkalna tautas namā balle ar grupu “Smalkais stils”

Pr.Jul 0 4

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Tr.Jul 0 6

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

Ce.Jul 0 7

Citi

10.00 Alsviķu bibliotēkas Strautiņu nodaļā datorapmācības senioriem

19.00 Piemiņas brīdis pie Baltā krusta Ziemeru-Māriņkalna ceļa malā

Pk.Jul 0 8

Citi

9.00 Zemes lietu komisijas sēde

11.00 Jaunannas Zaķu salā pašizziņas un radoši aktīva diena jauniešiem ar apvienības “JĀdara” vadītājiem

Se.Jul 0 9

Kultūra

10.00 Veclaicenes estrādē pierobežas zaļumballe kopā ar grupu “OTTO”

Sv.Jul 1 0

Citi

14.00 Parkā pie Jaunannas Tautas nama svētdienas pēcpusdiena bērniem ar jauniešu klubu “Tikšķis”

Pr.Jul 1 1

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

Ot.Jul 1 2

Citi

14.00-16.30 Īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles

Tr.Jul 1 3

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

13.00 Pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

14.00 Dzīvokļu komisijas sēde

Ce.Jul 1 4

Citi

10.00 Alsviķu bibliotēkas Strautiņu nodaļā datorapmācības senioriem

14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Pk.Jul 1 5

Citi

9.00 Zemes lietu komisijas sēde

 

Pk.Jul 1 5

Kultūra

20.00 Pededzes tautas namā pasākums “Mēs un cepures”

Zeltiņu tautas namā jūlija jubilāru radošās dāvanas – Raitis Gāršnieks, Māris Dzenis, Imants Sams

Se.Jul 1 6

Sports

Alūksnes ezerā Pasaules un Latvijas čempionāts ūdens motosportā

 

Se.Jul 1 6

Kultūra

No 19.00 līdz 21.00 Zeltiņu brīvdabas estrādē pasākums bērniem “Iekāp vasaras kurpēs”

22.00 Pilssalas estrādē diskotēka kopā ar DJ Salvi

Mārkalnes brīvdabas estrādē “Lakstīgalas” balle ar Arni Grapu

Sv.Jul 1 7

Sports

Alūksnes ezerā Pasaules un Latvijas čempionāts ūdens motosportā

11.00 Jaunannas Zaķu salā dubļu tautas bumbas sacensības

Pr.Jul 1 8

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

Ot.Jul 1 9

Citi

14.00-15.00 Īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles

14.00 Jaunannas Tautas namā nodarbība senioriem kopā ar jauniešiem “Kā sadraudzēties ar viedtālruni”

Tr.Jul 2 0

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

Alsviķu senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku ikmēneša tikšanās

Ce.Jul 2 1

Citi

9.00 Finanšu komitejas sēde

10.00 Alsviķu bibliotēkas Strautiņu nodaļā datorapmācības senioriem

14.00 Pašvaldības iestāžu sanāksme (“Spodra”, “ALJA”, Tūrisma informācijas centrs, Pašvaldības policija, Būvvalde)

16.00 Pašvaldības iestāžu sanāksme (Sociālo lietu pārvalde, Dzimtsaraksti, Bāriņtiesa, Izglītības pārvalde)

Pk.Jul 2 2

Citi

9.00 Zemes lietu komisijas sēde

Se.Jul 2 3

Sports

No 10.00 Nekustamajā īpašumā “Ieviņas” Zeltiņos atklātā skriešanas seriāla “Mizojam, ka prieks” 3. posms “Zūdam Ieviņās”

 

Se.Jul 2 3

Kultūra

14.00 Kūdupes kapos kapusvētki

22.00 Alsviķu brīvdabas estrādē zaļumballe ar grupu “BLĒŽI”

 

Se.Jul 2 3

Citi

No 15.00 Neparastas ekskursijas pa Pededzes pagastu

Pr.Jul 2 5

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

Jauno grāmatu diena Alūksnes novada bibliotēkas abonementā

Ot.Jul 2 6

Citi

14.00-16.00 Īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles

Tr.Jul 2 7

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

14.00 Dzīvokļu komisijas sēde

Ce.Jul 2 8

Citi

10.00 Domes sēde

10.00 Alsviķu bibliotēkas Strautiņu nodaļā datorapmācības senioriem

Jaunannas Zaķu salā  divu dienu nometne jauniešiem “Jaunietim BŪT!”

Pk.Jul 2 9

Citi

Jaunannas Zaķu salā  divu dienu nometne jauniešiem “Jaunietim BŪT!”

Se.Jul 3 0

Kultūra

No 9.00 Liepnas pagasta svētki

No 11.00 III Vispasaules malēniešu svētki Jaunlaicenē

16.00 Ezeriņu kapos kapusvētki

Sv.Jul 3 1

Kultūra

13.00 Opekalna kapos kapusvētki

13.00 Liepnas kapos kapusvētki

14.00 Sprinduļkalna kapos kapusvētki

15.00 Saidu kapos kapusvētki

Skip to content