Būvdarbu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras - Alūksnes novads

Būvdarbu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras

Identifikācijas numurs
un izsludināšanas datums
Iepirkuma priekšmets,
paziņojums
Pieteikumu/Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Iepirkuma
dokumentācija
Jautājumi /
atbildes
Informācija
par pieņemto lēmumu,
rezultāts
Līguma veids Stadija
JPP 2018/04

2018-12-28

DZIRNAVU TILTA, CEĻA POSMĀ JAUNANNA- EIZENTĀLE, JAUNANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, ATJAUNOŠANA 28.01.2019. plkst. 16.00. Nolikums.docx

Dokumenti.zip

Lēmums.pdf

Līgums.pdf

Būvdarbi Aktīvs
ALNA-5/2018

2018-12-27

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas (1.kārtas) atjaunošana 27.02.2019. plkst. 14.00. Nolikums.docx

BA.xlsx

Būvatļauja.pdf

Izbeigt SIA “ALŪKSNES NAMI” izsludināto Atklāto konkursu Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas (1.kārtas) atjaunošana”, identifikācijas Nr. ALNA – 5/2018, bez rezultāta, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmitās daļas nosacījumu, jo nav iesniegti piedāvājumi. Būvdarbi Izbeigts
JPP 2018/03

2018-12-11

DZIRNAVU TILTA, CEĻA POSMĀ JAUNANNA- EIZENTĀLE, JAUNANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, ATJAUNOŠANA 27.12.2018. plkst. 10.00. Nolikums.docx

Dokumenti.zip

Lēmums.pdf Būvdarbi Izbeigts
ANP2018/53

2018-12-07

“Administratīvās ēkas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana (Vienotā klientu apkalpošanas centra ierīkošana)” 18.12.2018. plkst. 10.00. Nolikums.pdf

Nolikuma pielikumi.docx

Apliecinājuma karte.zip

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem.pdf Lēmums.pdf
Līgums.pdf

Vienošanās pie līguma.pdf

Būvdarbi Pabeigts
ZIPSK 2018/02

2018-10-03

„Granulu katlu uzstādīšana Ziemeru pamatskolā” 15.10.2018. plkst.10.00 Nolikums.doc
Tehniskie_noteikumi.docPielikumi.zip
Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Pabeigts
ALNA-4/2018

2018-09-28

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas (1.kārtas) atjaunošana” 28.11.2018. plkst.14.00. NOLIKUMS.docx

Tehniskie dokumenti.zip

Lēmums.pdf Būvdarbi Izbeigts
ZIPSK 2018/01

2018-09-19

"Granulu katlu uzstādīšana Ziemeru pamatskolā" 01.10.2018., plkst.10.00. Nolikums.doc

Tehniskie noteikumi.doc

Pielikumi.zip

Lēmums.pdf Būvdarbi Izbeigts
PPP 2018/03

2018-08-15

“Pededzes pagasta pārvaldes administratīvās ēkas jumta seguma atjaunošana” 27.08.2018., plkst.12.00 Nolikums.doc

Tehniskie_dokumenti.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Pabeigts
PPP 2018/⁠⁠⁠02

2018-08-08

Pededzes pagasta pārvaldes administratīvās ēkas jumta seguma atjaunošana 20.08.2018. plkst.10.00. Nolikums.doc

Tāme.xls

APL karte.zip

Lēmums.pdf Būvdarbi Pārtraukts
ANP2018/37

2018-07-19

“Ūdensapgādes sistēmas izbūve Merķeļa ielas industriālajā teritorijā” 30.07.2018. plkst. 14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts ar darbu apjomiem.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Pabeigts
ALNA-3/2018

2018-06-18

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas (1.kārtas) atjaunošana” 03.07.2018. plkst. 14.00 NOLIKUMS.docx

Tehniskie dokumenti.zip

Lēmums.pdf Būvdarbi Pārtraukts
APP 2018/3

2018-06-06

“Pašvaldības autoceļu“Alsviķu centra iekšējie ceļi” ceļa seguma atjaunošana (2.kārta) un “Strautiņi – Jaunpuntuži – Luki” ceļa seguma atjaunošana un ietves izbūve (2.kārta)” 20.06.2018. plkst. 14.00. Nolikums.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Pabeigts
PA “ALJA”2018/1

2018-05-09

MAKŠĶERĒŠANAS VIETU IZVEIDE ALŪKSNES EZERA PIEKRASTĒ Līdz 22.05.2018., plkst. 9.00. Nolikums.docx

Tehniskā dokumentācija.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Pabeigts
Nr. JPP 2018/02

2018-04-18

"Brīvdabas estrādes "Dainas" teritorijas labiekārtošana" 02.05.2018. plkst.14.00 NOLIKUMS.docx

Darbu apjomi.xls
Paskaidrojuma raksts.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Pabeigts
APP2018/1

2018-04-09

“PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU“ALSVIĶU CENTRA IEKŠĒJIE CEĻI” CEĻA SEGUMA ATJAUNOŠANA (2.KĀRTA) UN “STRAUTIŅI – JAUNPUNTUŽI –LUKI” CEĻA SEGUMA ATJAUNOŠANA UN IETVES IZBŪVE (2.KĀRTA)” Līdz 20.04.2018., plkst.10.00 Nolikums.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf Būvdarbi Pārtraukts
ANP2018/18

2018-04-03

Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un ielu seguma atjaunošana 16.04.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Apliecinājuma kartes un darbu apjomi.zip

Lēmums.pdf Būvdarbi Pārtraukts
ANP2018/17

2018-04-03

Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” 16.04.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Paskaidrojuma raksti un darbu apjomi.zip

Lēmums.pdf
Līgums 1.pdf
Līgums 2.pdf
Vienošanās pie līguma 2.pdf
Vienošanās pie līguma.pdf
Būvdarbi Pabeigts
ANP2018/14

2018-03-14

Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un ielu seguma atjaunošana 26.03.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Apliecinājuma kartes un darbu apjomi.zip

Lēmums.pdf Būvdarbi Pārtraukts
ANP2018/12

2018-03-02

Pašvaldības autoceļa “V383-Galdusalas” pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā 13.03.2018. plkst. 14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Vienošanās pie līguma.pdf
Būvdarbi Pabeigts
ANP2018/08

2018-02-15

Pašvaldības autoceļa “V383-Galdusalas” pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā 27.02.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf Būvdarbi Izbeigts
ANP2018/07

2018-02-12

Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” 23.02.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Paskaidrojuma raksti un darbu apjomi.zip

Lēmums.pdf Būvdarbi Izbeigts
ANP2018/04

2018-01-31

Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” 12.02.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

NOLIKUMA_pielikumi.docx

Paskaidrojuma raksti ar darbu apjomiem.zip

Lēmums.pdf Būvdarbi Izbeigts

 

Būvdarbu iepirkumu ARHĪVS

Skip to content